Actech, Hoc dien tu co ban Vi Dieu Khien PLC S7 200 o Actech Ha Noi

  • actech ho tro do an tot nghiep
  • học viên đấu nối tủ
  • Thiết kế tủ điện nâng cao ở actech
  • thủy lực khí nén cơ bản

Lịch khai giảng

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K56Lập trình PLC S7-200 K56 22/04/2015 T2, T4, T6

18h30-20h30

(11 Buổi)

1,6T - 1,9T: Trước9/04

Điện tử cơ bản K37Điện tử cơ bản K37 24/04/2015 T2, T4, T6

18h30-20h30

1,2T - 1,6T Trước 25/03

Cài đặt và vận hành biến tần K 42Cài đặt và vận hành biến tần K 42 25/04/2015 T3,T5,T7

18H30-20H30

(10 buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 20/4

Thiết kế tủ điện K54Thiết kế tủ điện K54 23/04/2015 T3, T5,T7

18H30-20H30

(10 Buổi)

1,6T - 2T Trước ngày 22/3

Thiết kế điện trong hệ thống M&E k41 Thiết kế điện trong hệ thống M&E k41 20/04/2015 T2, T4, T6

18h30-20h30

2,3Triệu: Trước 15/04

 

Lập trình ứng dụng với ARM11 K40Lập trình ứng dụng với ARM11 K40 29/04/2015 T2, T4, T6

18h30-20h30

(10 Buổi)

2,8T trước ngày  21/4

Lập trình với VĐK PIC K52Lập trình với VĐK PIC K52 24/04/2015 T2, T4, T6

18h30 - 20h30

(10 Buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 20/4

Danh mục đào tạo

0989 033 444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Catalogue các khóa học

Sự Khác biệt