Đào tạo thực hành Điện tử, Tự động hóa hàng đầu tại Hà Nội

  • học viên đấu nối tủ

Lịch khai giảng

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K73Lập trình PLC S7-200 K73 25/10/2016 T3,T5,T7

18h30-20h30

(11 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 8/10

Điện tử cơ bản K58Điện tử cơ bản K58 24/10/2016 T2,T4,T6

18h30-20h30

1.600.000 VNĐ Đăng ký trước 8/10

Khóa học CIMATRON K03Khóa học CIMATRON K03 24/10/2016 T2, T6

18h30 - 21h

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 8/10

Cài đặt và vận hành biến tần K60Cài đặt và vận hành biến tần K60 24/10/2016 T2,T4,T6

18H30-20H30

(10 buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 8/10

Thiết kế tủ điện K72Thiết kế tủ điện K72 27/10/2016 T3,T5,T7

 18H30_20H30

(10 Buổi)

 

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 10/10

Thiết kế điện trong hệ thống M&E K55 Thiết kế điện trong hệ thống M&E K55 24/10/2016 T2,T4,T6

18h30-20h30

1.900.000 VNĐ: Đăng kí trước 8/10

 

Lập trình và vận hành máy Tiện CNC K44Lập trình và vận hành máy Tiện CNC K44 25/10/2016 Thứ 3, 5, 7

8h30-10h30

(10 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 8/10

Lập trình vi điều khiển AVR Atmega 16 K31Lập trình vi điều khiển AVR Atmega 16 K31 25/10/2016 T3,T5,T7

18h30-20h30

(10 Buổi)

1.900.000 Đăng kí trước ngày 8/10

Danh mục đào tạo

0989 033 444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Catalogue các khóa học