Actech, Hoc dien tu co ban Vi Dieu Khien PLC S7 200 o Actech Ha Noi

  • actech ho tro do an tot nghiep
  • học viên đấu nối tủ
  • Thiết kế tủ điện nâng cao ở actech
  • thủy lực khí nén cơ bản

Lịch khai giảng

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K56Lập trình PLC S7-200 K56 30/03/2015 T2, T4, T6

18h30-20h30

(11 Buổi)

1,6T - 1,8T: Trước23/03

Điện tử cơ bản K35Điện tử cơ bản K35 16/03/2015 T2, T4, T6

18h30-20h30

1,2T Trước 01/03

Lập trình PLC S7-200 K55Lập trình PLC S7-200 K55 20/03/2015 T3, T5,T7

18h30-20h30

(11 Buổi)

1,6T - 1,8T Trước ngày 14/3

Cài đặt và vận hành biến tần K 40Cài đặt và vận hành biến tần K 40 12/03/2015 T3,T5,T7

18H30-20H30

(10 buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 05/03

Cài đặt và vận hành biến tần K41Cài đặt và vận hành biến tần K41 25/03/2015 T2, T4, T6

18h30-20h30

(10 buổi)

1,6T - 1,8T: Ttrước ngày 17/03

Thiết kế tủ điện K52Thiết kế tủ điện K52 06/03/2015 T2, T4, T6

 18H30_20H30

(10 Buổi)

 

1,6T - 2T Trước 01/03

Thiết kế tủ điện K53Thiết kế tủ điện K53 17/03/2015 T3, T5,T7

18h30-20h30

(10 Buổi)

1,6T -  2T: Trước ngày 10/03

Thiết kế tủ điện K54Thiết kế tủ điện K54 30/03/2015 T2, T4, T6

18H30-20H30

(10 Buổi)

1,6T - 2T Trước ngày 22/3

Lập trình PLC S7-200 K54Lập trình PLC S7-200 K54 10/03/2015 T3, T5,T7

18h30-20h30

(11 Buổi)

1,6T -  1,8T: Trước ngày 03/03

Thiết kế điện trong hệ thống M&E k40 Thiết kế điện trong hệ thống M&E k40 13/03/2015 T3, T5,T7

18h30-20h30

2Triệu: Trước 06/03

 

Lập trình với VĐK PIC K50Lập trình với VĐK PIC K50 13/03/2015 T3, T5,T7

18h30 - 20h30

(10 Buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 06/03

Danh mục đào tạo

0989 033 444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Catalogue các khóa học

Sự Khác biệt