Actech, Hoc dien tu co ban Vi Dieu Khien PLC S7 200 o Actech Ha Noi

  • actech ho tro do an tot nghiep
  • học viên đấu nối tủ
  • Thiết kế tủ điện nâng cao ở actech
  • thủy lực khí nén cơ bản

Lịch khai giảng

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K62Lập trình PLC S7-200 K62 21/01/2016 T3,T5,T7

18h30-20h30

(11 Buổi)

1,6T truoc ngay 18/01

Điện tử cơ bản K44Điện tử cơ bản K44 23/01/2016 T3, T5,T7

18h30-20h30

1,2T - 1,6T Trước 18/01

Lập trình và vận hành máy Phay CNC K53Lập trình và vận hành máy Phay CNC K53 29/01/2016 T2,T4,T6

8h30-10h30

(10 Buổi)

2-2,3T: Trước 25/01

Cài đặt và vận hành biến tần K50Cài đặt và vận hành biến tần K50 30/01/2016 T3,T5,T7

18H30-20H30

(10 buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 20/01

Thiết kế tủ điện K57Thiết kế tủ điện K57 31/01/2016 T2,T4,T6

18H30-20H30

(12 Buổi)

1,6T - 2T Trước ngày 20/01

Thiết kế điện trong hệ thống M&E K48 Thiết kế điện trong hệ thống M&E K48 30/01/2016 T3,T5,T7

18h30-20h30

2,3Triệu: Trước 26/01

 

Khóa học Pro-EngineerKhóa học Pro-Engineer 01/02/2016 T2, T4, T6

18h30-20h30( 14 Buổi)

2,3 triệu trước ngày 20/01

Lập trình và vận hành máy Tiện CNC K33Lập trình và vận hành máy Tiện CNC K33 30/01/2016 Thứ 3, Thứ 5

8h30-10h30

(10 Buổi)

1,3T-1,5T: Trước 24/01

1,6T-1,9T: Trước 26/01

2T- 2,5T: Trước 28/01

Lập trình với VĐK PIC K57Lập trình với VĐK PIC K57 30/12/2015 T2, T4, T6

18h30 - 20h30

(10 Buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 25/12

Danh mục đào tạo

0989 033 444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Catalogue các khóa học

Tin tức - Công nghệ