Actech, Hoc dien tu co ban Vi Dieu Khien PLC S7 200 o Actech Ha Noi

  • actech ho tro do an tot nghiep
  • học viên đấu nối tủ
  • Thiết kế tủ điện nâng cao ở actech
  • thủy lực khí nén cơ bản

Lịch khai giảng

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K56Lập trình PLC S7-200 K56 06/11/2014 T2, T4, T6

18h30-20h30

(11 Buổi)

1,6T - 1,9T: Trước01/11

Điện tử cơ bản K35Điện tử cơ bản K35 26/09/2014 T2, T4, T6

18h30-20h30

1,2T Trước 20/09

Cài đặt và vận hành biến tần K 40Cài đặt và vận hành biến tần K 40 18/11/2014 T3,T5,T7

18H30-20H30

(10 buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 10/11

Thiết kế tủ điện K51Thiết kế tủ điện K51 06/11/2014 T3, T5,T7

 18H30_20H30

(10 Buổi)

 

1,8T - 2,3T Trước 10/08

Thiết kế tủ điện K52Thiết kế tủ điện K52 12/11/2014 T2,T4,T6

18h30-20h30

(10 Buổi)

1,8T -  2T: Trước ngày 10/11

Thiết kế điện trong hệ thống M&E k40 Thiết kế điện trong hệ thống M&E k40 25/10/2014 T3, T5,T7

18h30-20h30

2Triệu: Trước 20/10

 

Lập trình với VĐK PIC K50Lập trình với VĐK PIC K50 12/11/2014 T2, T4, T6

18h30 - 20h30

(10 Buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 10/11

Danh mục đào tạo

097 99 88 736

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Catalogue các khóa học

Sự Khác biệt