Actech, Hoc dien tu co ban Vi Dieu Khien PLC S7 200 o Actech Ha Noi

  • học viên đấu nối tủ

Lịch khai giảng

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K68Lập trình PLC S7-200 K68 09/05/2016 T2,T4,T6

18h30-20h30

(11 Buổi)

1,6T- 1,9T trước ngày 07/05

Điện tử cơ bản K51Điện tử cơ bản K51 10/05/2016 T3,T5,T7

18h30-20h30

1,6T - 1,9T Trước 07/05

Lập trình và vận hành máy Phay CNC K58Lập trình và vận hành máy Phay CNC K58 25/04/2016 T2,T4,T6

8h30-10h30

(10 Buổi)

2-2,3T: Trước 20/4

Cài đặt và vận hành biến tần K55Cài đặt và vận hành biến tần K55 22/04/2016 T2,T4,T6

18H30-20H30

(10 buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 17/04

Thiết kế tủ điện K64Thiết kế tủ điện K64 10/05/2016 T3,T5,T7

18H30-20H30

(12 Buổi)

1,6T - 2T Trước ngày 07/05

Thiết kế điện trong hệ thống M&E K53 Thiết kế điện trong hệ thống M&E K53 22/04/2016 T2,T4,T6

18h30-20h30

2,3Triệu: Trước 18/04

 

Khóa học Pro-EngineerKhóa học Pro-Engineer 26/04/2016 T3,T5,T7

18h30-20h30( 14 Buổi)

2,3 triệu trước ngày 20/04

Lập trình và vận hành máy Tiện CNC K39Lập trình và vận hành máy Tiện CNC K39 21/04/2016 Thứ 3, Thứ 5

8h30-10h30

(10 Buổi)

1,3T-1,5T: Trước 13/04

1,6T-1,9T: Trước 16/04

2T- 2,5T: Trước 18/04

Lập trình với VĐK PIC K62Lập trình với VĐK PIC K62 25/04/2016 T2, T4, T6

18h30 - 20h30

(10 Buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 16/04

Danh mục đào tạo

0989 033 444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Catalogue các khóa học

Tin tức - Công nghệ