Actech, Hoc dien tu co ban Vi Dieu Khien PLC S7 200 o Actech Ha Noi

  • actech ho tro do an tot nghiep
  • học viên đấu nối tủ
  • Thiết kế tủ điện nâng cao ở actech
  • thủy lực khí nén cơ bản

Lịch khai giảng

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K56Lập trình PLC S7-200 K56 17/04/2014 T3, T5,T7

18h30-20h30

(11 Buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 12/04

Khóa học AUTOCAD K70Khóa học AUTOCAD K70 21/04/2014 T2, T6

8H30-10H30

Miễn phí cho học viên đăng ký 1 khóa học tại ACTECH

Lập trình và vận hành máy Phay CNC K50Lập trình và vận hành máy Phay CNC K50 26/04/2014 T2, T4, T6

8h30-10h30

(10 Buổi)

2,4-2,9T: Trước 15/04

Cài đặt và vận hành biến tần K 40Cài đặt và vận hành biến tần K 40 24/04/2014 T3,T5,T7

18H30-20H30

(10 buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 20/04

Thiết kế giao diện điều khiển giám sát SCADA K20Thiết kế giao diện điều khiển giám sát SCADA K20 25/04/2014 T2, T4, T6

18h30-20h30

(10 Buổi)

1,5T - 1,8T: 20/04

Thiết kế tủ điện K51Thiết kế tủ điện K51 21/04/2014 T2,T4,T6

 18H30_20H30

(10 Buổi)

 

1,8T - 2T Trước 15/04

Thiết kế tủ điện cơ bản K52Thiết kế tủ điện cơ bản K52 03/03/2014 T2,T4,T6

14h30-16h30

(10 Buổi)

 

1,8T -  2T: 28/02

Cơ sở tính toán thiết kế điện trong hệ thống M&E k40Cơ sở tính toán thiết kế điện trong hệ thống M&E k40 21/04/2014 T3, T5, T7

18h30-20h30

(16 buổi)

2,5T: Trước 15/04

 

Lập trình với VĐK PIC K50Lập trình với VĐK PIC K50 23/04/2014 T2, T4, T6

18h30 - 20h30

(10 Buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 20/04

Danh mục đào tạo

097 99 88 736

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Catalogue các khóa học

Sự Khác biệt