Đào tạo thực hành Điện tử, Tự động hóa hàng đầu tại Hà Nội

  • học viên đấu nối tủ

Lịch khai giảng

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K70Lập trình PLC S7-200 K70 23/06/2016 T3,T5,T7

18h30-20h30

(11 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 22/06

Điện tử cơ bản K53Điện tử cơ bản K53 25/06/2016 T3,T5,T7

18h30-20h30

1.600.000 VNĐ Đăng ký trước 25/06

Lập trình và vận hành máy Phay CNC K59Lập trình và vận hành máy Phay CNC K59 03/06/2016 T2,T4,T6

8h30-10h30

(10 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 01/06

Cài đặt và vận hành biến tần K56Cài đặt và vận hành biến tần K56 03/06/2016 T2,T4,T6

18H30-20H30

(10 buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 01/06

Thiết kế tủ điện K65Thiết kế tủ điện K65 23/06/2015 T3, T5, T7

 18H30_20H30

(10 Buổi)

 

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 22/06

Lập trình và vận hành máy Tiện CNC K40Lập trình và vận hành máy Tiện CNC K40 06/06/2016 Thứ 3, 5, 7

8h30-10h30

(10 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 01/06

Lập trình với VĐK PIC K63Lập trình với VĐK PIC K63 07/06/2016 T2, T4, T6

18h30 - 20h30

(10 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 01/06

Danh mục đào tạo

0989 033 444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Catalogue các khóa học