Đào tạo thực hành Điện tử, Tự động hóa hàng đầu tại Hà Nội

  • học viên đấu nối tủ

Lịch khai giảng

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K87Lập trình PLC S7-200 K87 16/03/2018 T7,CN

18h30-20h30

(11 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 10/3

Điện tử cơ bản K60Điện tử cơ bản K60 09/03/2018 T2,T4,T6

18h30-20h30

1.600.000 VNĐ - 1.900.000 Đăng ký trước 05/3

Cài đặt và vận hành biến tần K61Cài đặt và vận hành biến tần K61 23/03/2018 T2,T4,T6

18H30-20H30

(10 buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 15/3

Thiết kế tủ điện K80Thiết kế tủ điện K80 12/03/2018 T2,T4,T6

 18H30_20H30

(10 Buổi)

 

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 06/3

Thiết kế điện trong hệ thống M&E K55 Thiết kế điện trong hệ thống M&E K55 28/03/2018 T2,T4,T6

18h30-20h30

1.900.000 VNĐ: Đăng kí trước 22/3

 

Lập trình với VĐK PIC K67Lập trình với VĐK PIC K67 16/03/2018 T2, T4, T6

18h30 - 20h30

(10 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 12/3

Danh mục đào tạo

0989.033.444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Catalogue các khóa học