Đào tạo thực hành Điện tử, Tự động hóa hàng đầu tại Hà Nội

  • học viên đấu nối tủ

Lịch khai giảng

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K73Lập trình PLC S7-200 K73 20/12/2016 T3,T5,T7

18h30-20h30

(11 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 17/12

Điện tử cơ bản K58Điện tử cơ bản K58 19/12/2016 T2,T4,T6

18h30-20h30

1.600.000 VNĐ - 1.900.000 Đăng ký trước 17/12

Cài đặt và vận hành biến tần K60Cài đặt và vận hành biến tần K60 19/12/2016 T2,T4,T6

18H30-20H30

(10 buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 17/12

Thiết kế tủ điện K72Thiết kế tủ điện K72 20/12/2016 T3, T5,T7

 18H30_20H30

(10 Buổi)

 

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 17/12

Thiết kế điện trong hệ thống M&E K55 Thiết kế điện trong hệ thống M&E K55 19/12/2016 T2,T4,T6

18h30-20h30

1.900.000 VNĐ: Đăng kí trước  17/12

 

Lập trình và vận hành máy Tiện CNC K44Lập trình và vận hành máy Tiện CNC K44 20/12/2016 Thứ 3, 5, 7

8h30-10h30

(10 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 17/12

Lập trình với VĐK PIC K67Lập trình với VĐK PIC K67 15/12/2016 T3, T5, T7

18h30 - 20h30

(10 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 11/12

Danh mục đào tạo

0989033444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Catalogue các khóa học