Actech, Hoc dien tu co ban Vi Dieu Khien PLC S7 200 o Actech Ha Noi

  • actech ho tro do an tot nghiep
  • học viên đấu nối tủ
  • Thiết kế tủ điện nâng cao ở actech
  • thủy lực khí nén cơ bản

Lịch khai giảng

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K56Lập trình PLC S7-200 K56 04/06/2015 T2, T4, T6

18h30-20h30

(11 Buổi)

1,6T - 1,9T: Trước30/5

Điện tử cơ bản K37Điện tử cơ bản K37 14/05/2015 T2, T4, T6

18h30-20h30

1,2T - 1,6T Trước 10/5

Cài đặt và vận hành biến tần K 42Cài đặt và vận hành biến tần K 42 08/06/2015 T2, T4, T6

18H30-20H30

(10 buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 02/6

Thiết kế tủ điện K54Thiết kế tủ điện K54 05/06/2015 T3, T5,T7

18H30-20H30

(12 Buổi)

1,6T - 2T Trước ngày 30/5

Thiết kế điện trong hệ thống M&E k41 Thiết kế điện trong hệ thống M&E k41 15/05/2015 T2, T4, T6

18h30-20h30

2,3Triệu: Trước 10/5

 

Khóa học Pro-EngineerKhóa học Pro-Engineer 18/05/2015 T2, T4, T6

18h30-20h30( 14 Buổi)

2,3 triệu trước ngày 10/5

Lập trình ứng dụng với ARM11 K40Lập trình ứng dụng với ARM11 K40 29/04/2015 T2, T4, T6

18h30-20h30

(10 Buổi)

2,8T trước ngày  21/4

Lập trình với VĐK PIC K52Lập trình với VĐK PIC K52 19/05/2015 T3, T5,T7

18h30 - 20h30

(10 Buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 13/5

Danh mục đào tạo

0989 033 444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Catalogue các khóa học