Actech, Hoc dien tu co ban Vi Dieu Khien PLC S7 200 o Actech Ha Noi

  • actech ho tro do an tot nghiep
  • học viên đấu nối tủ
  • Thiết kế tủ điện nâng cao ở actech
  • thủy lực khí nén cơ bản

Lịch khai giảng

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K56Lập trình PLC S7-200 K56 16/01/2015 T2, T4, T6

18h30-20h30

(11 Buổi)

1,6T - 1,9T: Trước07/01

Điện tử cơ bản K35Điện tử cơ bản K35 26/09/2014 T2, T4, T6

18h30-20h30

1,2T Trước 20/09

Cài đặt và vận hành biến tần K 40Cài đặt và vận hành biến tần K 40 18/12/2014 T3,T5,T7

18H30-20H30

(10 buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 10/12

Thiết kế tủ điện K52Thiết kế tủ điện K52 13/01/2015 T3, T5,T7

 18H30_20H30

(10 Buổi)

 

1,6T - 2T Trước 08/01

Thiết kế tủ điện K52Thiết kế tủ điện K52 17/12/2014 T2,T4,T6

18h30-20h30

(10 Buổi)

1,6T -  2T: Trước ngày 10/12

Thiết kế điện trong hệ thống M&E k40 Thiết kế điện trong hệ thống M&E k40 20/01/2015 T3, T5,T7

18h30-20h30

2Triệu: Trước 10/01

 

Lập trình với VĐK PIC K50Lập trình với VĐK PIC K50 19/12/2014 T2, T4, T6

18h30 - 20h30

(10 Buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 12/12

Danh mục đào tạo

0989 033 444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Catalogue các khóa học

Sự Khác biệt