Actech, Hoc dien tu co ban Vi Dieu Khien PLC S7 200 o Actech Ha Noi

  • actech ho tro do an tot nghiep
  • học viên đấu nối tủ
  • Thiết kế tủ điện nâng cao ở actech
  • thủy lực khí nén cơ bản

Lịch khai giảng

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 k58Lập trình PLC S7-200 k58 08/09/2015 T3, T5,T7

18h30-20h30

(11 Buổi)

1,8T - 2,0T: Trước 03/9

Điện tử cơ bản K40Điện tử cơ bản K40 08/09/2015 T3, T5,T7

18h30-20h30

1,2T - 1,6T Trước 03/9

Cài đặt và vận hành biến tần K42Cài đặt và vận hành biến tần K42 04/09/2015 T3,T5,T7

18H30-20H30

(10 buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 30/8

Thiết kế tủ điện K55Thiết kế tủ điện K55 07/09/2015 T2, T4, T6

18H30-20H30

(12 Buổi)

1,6T - 2T Trước ngày 04/9

Thiết kế điện trong hệ thống M&E k42 Thiết kế điện trong hệ thống M&E k42 19/08/2015 T2, T4, T6

18h30-20h30

2,3Triệu: Trước 14/8

 

Khóa học Pro-EngineerKhóa học Pro-Engineer 28/08/2015 T2, T4, T6

18h30-20h30( 14 Buổi)

2,3 triệu trước ngày 23/8

Lập trình ứng dụng với ARM11 K40Lập trình ứng dụng với ARM11 K40 22/08/2015 T2, T4, T6

18h30-20h30

(10 Buổi)

2,8T trước ngày 18/8

Lập trình với VĐK PIC K54Lập trình với VĐK PIC K54 07/09/2015 T2, T4, T6

18h30 - 20h30

(10 Buổi)

1,6T - 1,9T: Trước 04/9

Danh mục đào tạo

0989 033 444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Catalogue các khóa học

Tin tức - Công nghệ