Đào tạo thực hành Điện tử, Tự động hóa hàng đầu tại Hà Nội

  • học viên đấu nối tủ

Lịch khai giảng

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K73Lập trình PLC S7-200 K73 02/08/2016 T3,T5,T7

18h30-20h30

(11 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 01/08

Điện tử cơ bản K56Điện tử cơ bản K56 02/08/2016 T3,T5,T7

18h30-20h30

1.600.000 VNĐ Đăng ký trước 01/08

Lập trình và vận hành máy Phay CNC K62Lập trình và vận hành máy Phay CNC K62 01/08/2016 T2,T4,T6

8h30-10h30

(10 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 01/08

Khóa học CIMATRON K02Khóa học CIMATRON K02 01/08/2016 T2, T6

18h30 - 21h

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 01/08

Cài đặt và vận hành biến tần K59Cài đặt và vận hành biến tần K59 01/08/2016 T2,T4,T6

18H30-20H30

(10 buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 01/08

Thiết kế tủ điện K68Thiết kế tủ điện K68 03/08/2015 T3, T5, T7

 18H30_20H30

(10 Buổi)

 

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 01/08

Lập trình và vận hành máy Tiện CNC K43Lập trình và vận hành máy Tiện CNC K43 02/08/2016 Thứ 3, 5, 7

8h30-10h30

(10 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 01/08

Lập trình với VĐK PIC K66Lập trình với VĐK PIC K66 01/08/2016 T2, T4, T6

18h30 - 20h30

(10 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 01/08

Lập trình PLC S7-1200 K32Lập trình PLC S7-1200 K32 04/08/2016 T2, T5

18h30-20h30

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 01/08

Danh mục đào tạo

0989 033 444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Catalogue các khóa học