0989033444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Đào tạo kỹ sư cơ điện tử ở Actech

Với đặc thù chuyên ngành Cơ điện tử các bạn sinh viên sẽ khó để định hướng cho mình một cách rõ ràng nhất  về ngành học của mình. Actech sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngành học này cũng như định hướng các môn học các bạn cần bổ sung thêm kiến thức.

 

 

 

dao-tao-co-dien-tu-actech