0989.033.444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Hoàng Mạnh Hà

   Mình là Hoàng Mạnh Hà hiện đang học năm cuối trường ĐH Giao Thông Vận Tải Hà Nội. Đã là sinh viên năm cuối nhưng mình thấy kiến thức mình có rất mơ hồ. Vậy mình quyết định đi tìm hiểu thêm ở ngoài các trung tâm và được bạn bè giới thiệu tới công ty Actech. Khi học xong khóa học thiết kế tủ điện nâng cao ở đây mình thấy rất hiệu quả, mình được dạy bởi các giáo viên chuyên nghiệp và nhiệt tình chỉ bảo . Bây giờ mình tự tin bảo vệ đồ án tốt nghiệp ra trường .