0989.033.444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Actech thiết kế và lặp đặt tủ điều khiển bơm hóa chất cho công ty TNHH Kinden việt nam

Yêu cầu điều khiển chạy ở 2 chế độ Auto và Manual. Các bơm dược chạy luân phiên nếu một bơm sảy ra sự cố thì sẽ chạy các bơm còn lại.Sau 3h thì dừng.

 

 

Sau thời gian khảo sát và thiết kế công ty Actech đã lắp đặt hoàn thiệt tủ điều khiển bơm hóa chất cho công ty TNHH Kinden việt nam.

 

 
Đấu nối tủ
 
 
Tủ hoàn thiện