Danh mục đào tạo

0989.033.444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Lịch khai giảng

Điện tử và Vi điều khiển

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Điện tử cơ bản K60 09/03/2018 T2,T4,T6

18h30-20h30

1.600.000 VNĐ - 1.900.000 Đăng ký trước 05/3

Lập trình với VĐK PIC K67 16/03/2018 T2, T4, T6

18h30 - 20h30

(10 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 12/3

Tự động hóa

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K87 16/03/2018 T7,CN

18h30-20h30

(11 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 10/3

Cài đặt và vận hành biến tần K61 23/03/2018 T2,T4,T6

18H30-20H30

(10 buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 15/3

Thiết kế tủ điện K80 12/03/2018 T2,T4,T6

 18H30_20H30

(10 Buổi)

 

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 06/3

Thiết kế điện trong hệ thống M&E K55 28/03/2018 T2,T4,T6

18h30-20h30

1.900.000 VNĐ: Đăng kí trước 22/3

 

Cơ khí

Cơ điện tử

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K87 16/03/2018 T7,CN

18h30-20h30

(11 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 10/3

Điện tử cơ bản K60 09/03/2018 T2,T4,T6

18h30-20h30

1.600.000 VNĐ - 1.900.000 Đăng ký trước 05/3

Thiết kế tủ điện K80 12/03/2018 T2,T4,T6

 18H30_20H30

(10 Buổi)

 

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 06/3

Đào tạo nghề