Danh mục đào tạo

0989.033.444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Lịch khai giảng

Điện tử và Vi điều khiển

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Điện tử cơ bản K60 19/09/2017 T3,T5,T7

18h30-20h30

1.600.000 VNĐ - 1.900.000 Đăng ký trước 12/9

Lập trình với VĐK PIC K67 18/08/2017 T2, T4, T6

18h30 - 20h30

(10 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 15/08

Tự động hóa

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K87 22/09/2017 T7,CN

18h30-20h30

(11 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 15/9

Cài đặt và vận hành biến tần K61 25/08/2017 T2,T4,T6

18H30-20H30

(10 buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 20/08

Thiết kế tủ điện K80 15/09/2017 T3,T5,T7,CN

 18H30_20H30

(10 Buổi)

 

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 10/9

Thiết kế điện trong hệ thống M&E K55 25/09/2017 T2,T4,T6

18h30-20h30

1.900.000 VNĐ: Đăng kí trước 15/09

 

Cơ khí

Cơ điện tử

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K87 22/09/2017 T7,CN

18h30-20h30

(11 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 15/9

Điện tử cơ bản K60 19/09/2017 T3,T5,T7

18h30-20h30

1.600.000 VNĐ - 1.900.000 Đăng ký trước 12/9

Thiết kế tủ điện K80 15/09/2017 T3,T5,T7,CN

 18H30_20H30

(10 Buổi)

 

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 10/9

Đào tạo nghề