Danh mục đào tạo

0989033444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Lịch khai giảng

Điện tử và Vi điều khiển

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Điện tử cơ bản K59 22/08/2017 T3,T5,T7

18h30-20h30

1.600.000 VNĐ - 1.900.000 Đăng ký trước 16/08

Lập trình với VĐK PIC K67 18/08/2017 T2, T4, T6

18h30 - 20h30

(10 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 15/08

Tự động hóa

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K86 19/08/2017 T3,T5,T7

18h30-20h30

(11 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 14/08

Cài đặt và vận hành biến tần K61 25/08/2017 T2,T4,T6

18H30-20H30

(10 buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 20/08

Thiết kế tủ điện K79 16/08/2017 T2,T4,T6

 18H30_20H30

(10 Buổi)

 

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 13/8

Thiết kế điện trong hệ thống M&E K55 21/08/2017 T2,T4,T6

18h30-20h30

1.900.000 VNĐ: Đăng kí trước 15/08

 

Cơ khí

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình và vận hành máy Tiện CNC K44 03/06/2017 T3, T5, T7

8h30-10h30

(10 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 2705

Cơ điện tử

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K86 19/08/2017 T3,T5,T7

18h30-20h30

(11 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 14/08

Điện tử cơ bản K59 22/08/2017 T3,T5,T7

18h30-20h30

1.600.000 VNĐ - 1.900.000 Đăng ký trước 16/08

Thiết kế tủ điện K79 16/08/2017 T2,T4,T6

 18H30_20H30

(10 Buổi)

 

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 13/8

Đào tạo nghề