Danh mục đào tạo

0989033444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Lịch khai giảng

Điện tử và Vi điều khiển

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Điện tử cơ bản K58 30/06/2017 T3,T5,T7

18h30-20h30

1.600.000 VNĐ - 1.900.000 Đăng ký trước 24/06

Lập trình với VĐK PIC K67 03/06/2017 T3, T5, T7

18h30 - 20h30

(10 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 27/05

Tự động hóa

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K86 05/07/2017 T2,T4,T6

18h30-20h30

(11 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 30/06

Cài đặt và vận hành biến tần K60 12/07/2017 T2,T4,T6

18H30-20H30

(10 buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 08/07

Thiết kế tủ điện K72 30/06/2017 T3, T5,T7

 18H30_20H30

(10 Buổi)

 

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 24/05

Thiết kế điện trong hệ thống M&E K55 02/06/2017 T2,T4,T6

18h30-20h30

1.900.000 VNĐ: Đăng kí trước 26/05

 

Cơ khí

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình và vận hành máy Tiện CNC K44 03/06/2017 T3, T5, T7

8h30-10h30

(10 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 2705

Cơ điện tử

Khóa học Khai giảng Lịch học Thời lượng Học phí
Lập trình PLC S7-200 K86 05/07/2017 T2,T4,T6

18h30-20h30

(11 Buổi)

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 30/06

Điện tử cơ bản K58 30/06/2017 T3,T5,T7

18h30-20h30

1.600.000 VNĐ - 1.900.000 Đăng ký trước 24/06

Thiết kế tủ điện K72 30/06/2017 T3, T5,T7

 18H30_20H30

(10 Buổi)

 

1.900.000 VNĐ Đăng ký trước 24/05

Đào tạo nghề