0989.033.444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Dàn FMS thực hành cơ điện tử

Giúp sinh viên tiếp xúc với công nghệ mới, mô hình hóa hệ thống điều khiển trong nhà máy thực tế. Dàn FMS của Actech giải quyết được các vấn đề của các bạn

 

 

 

   Trong nền sản xuất hiện đại việc thành lập các hệ thống sản xuất linh hoạt đóng một vai trò hết sức quan trọng. Hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS) cho phép tự động hóa đến mức độ cao nhất đối với sản xuất hàng loạt nhỏ và hàng loạt vừa trên cơ sở các máy CNC, các ROBOT công nghiệp để điều khiển các đối tượng lao động, các đồ gá và các dụng cụ, các hệ thống vận chuyển-tích trữ phôi với, với mục đích tối ưu hóa quá trình công nghệ và quá trình sản xuất.

  Đặc điểm của FMS là khả năng điều chỉnh nhanh chóng các thiết bị để chế tạo sản phẩm mới. Như vậy, nó rất thích hợp cho sản xuất hàng khối, hàng loạt lớn mà còn cho sản xuất hàng loạt vừa và hàng loạt nhỏ, thậm chí cả sản xuất cả sản phẩm đơn chiếc.

   Mô hình FMS Actech là mô hình thu nhỏ của hệ thống của các nhà máy sản xuất linh hoạt đó trong thực tế.  Giúp sinh viên tiếp cận với giao diện điều khiển và giám sát SCADA, Màn hình điều khiển HMI, PLC S7-300, PLC S7-200. Giao tiếp truyền thông giữa  S7-300 và S7-200

 Điều khiển và giám sát toàn bộ hệ thống qua màn hình HMI (TP177A-Siemen)

hoặc sự dụng phần mềm WinCC trên PC.

 PLC S7- 200 Điều khiển trực tiếp các cơ cấu chấp hành phía dưới và được giám sát bời

PLC S7-300 qua chuẩn truyền thông Profibus.

 Mô phỏng một hệ thống tự động hóa thu nhỏ trong thực tế
Các nút bấm điều khiển trực tiếp cấp trường
 Cánh tay khí nén gắp sản phẩm
 Đĩa xoay và cơ cấu gia công sản phẩm
 Băng tải phân loại sản phẩm