0989.033.444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Thiết bị thực hành Vi điểu khiển ở công ty Actech

Khi tham gia các khóa học về vi điều khiển ở công ty Actech học viên sẽ được trực tiếp thực hành trên các Module thực hành của công ty.

 

 

 

 

Thiết bị thực hành Vi điều khiểncông ty Actech
 
 Kit thực hành được chia thành từng module nhỏ
 Quét led đơn
 Hiển thị led 7 thanh
 
Điều khiển sử dụng nút bấm đơn
Giao tiếp RS232 kết nối với máy tính
 
Lập trình hiền thỉ LCD
 
Giao tiếp I2C
 
Lập trình điều khiển động cơ bước
 
 Lập trình hiển thị Led ma trận
 
Hiển thị GLCD