0989.033.444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Cận cảnh đài radar VRS-2DM do Viettel sản xuất

Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chính thức giới thiệu 2 dòng radar mới “Made in Vietnam” hiện đại, gồm đài radar bắt thấp VRS-2DM và đài radar cảnh giới tầm trung. Hệ thống VRS-2DM là đài radar 2D cảnh giới bắt thấp, cơ động cao

 

Rada VRS - 2DM là rada bắt thấp, có tính cơ động cao dùng để cảnh giới bầu trời quốc gia và cung cấp thông tin cho hệ thống tên lửa phòng không