BÀI 16 TRANG 121 SGK TOÁN 8

     

Giải thích bởi vì sao diện tích s của tam giác được sơn đậm vào hình(128,, 129,, 130) bởi nửa diện tích s hình chữ nhật tương ứng:

*
Bạn đang xem: Bài 16 trang 121 sgk toán 8

Ở từng hình(128,, 129,, 130:) hình tam giác với hình chữ nhật đều phải có cùng đáy(a) và thuộc chiều cao(h)

Diện tích hình chữ nhật là:(a.h)

Diện tích tam giác là:(dfraca.h2)(Rightarrow)Diện tích của tam giác bằng nửa diện tích s hình chữ nhật tương ứng.

Lưu ý:

Diện tích tam giác bởi nửa tích của một cạnh với độ cao tương ứng cùng với cạnh đó.


*Xem thêm:

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài bác 3: diện tích tam giác khác • Giải bài xích 16 trang 121 – SGK Toán lớp 8 tập 1 giải thích vì sao diện... • Giải bài bác 17 trang 121 – SGK Toán lớp 8 tập 1 cho tam giác(AOB)... • Giải bài 18 trang 121 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến tam giác(ABC)...


Xem thêm: Không Hiển Thị Số 0 Trong Excel, Hướng Dẫn 3 Cách Ẩn Giá Trị Bằng 0 Trong Excel

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những - Hình học 8