GIẢI CÂU 20 TRANG 56

     

Bài 12 (trang 55 SGK đồ vật Lý 9): Đặt một hiệu điện cố gắng 3V vào nhì đầu dây dẫn bằng kim loại tổng hợp thì cường độ loại điện chạy qua dầy dẫn này là 0,2 A. Hỏi nếu tăng thêm 12V nữa mang đến hiệu điện thay giữa nhị đầu dây dẫn này điện qua nó có mức giá trị nào bên dưới đây?...

Bạn đang xem: Giải câu 20 trang 56


Bài 12 (trang 55 SGK đồ dùng Lý 9): Đặt một hiệu điện ráng (3V) vào hai đầu dây dẫn bằng hợp kim thì cường độ loại điện chạy qua dầy dẫn này là (0,2 A). Hỏi nếu tạo thêm (12V) nữa mang đến hiệu điện nạm giữa nhị đầu dây dẫn này thì cường độ chiếc điện qua nó có giá trị nào bên dưới đây?

A. 0,6 A

B. 0,8 A

C. 1 A

D. Một quý hiếm khác các giá trị trên.

Phương pháp giải:

 Vận dụng biểu thức định khí cụ ôm: (I=dfracUR)

Lời giải bỏ ra tiết:

* phương pháp 1:

Ta có: 

+ khi (U=3V), (I=0,2A)

Điện trở của dây dẫn: (R=dfracUI=dfrac30,2=15Omega)

+ lúc tăng hiệu điện nạm thêm (12V) nữa tức là (U"=3+12=15V) 

Khi kia cường độ chiếc điện trong mạch: (I"=dfracU"R=dfrac1515=1A)

*Cách 2:

Ta có: hiệu điện thế thuở đầu là 3V, thời gian sau tăng thêm 12V bắt buộc hiệu điện gắng sau là 15V => tăng 5 lần đối với ban đầu.

Do U tăng 5 lần đề xuất I cũng tăng 5 lần. Lúc ấy (I = 1A).

=> lựa chọn câu C.


bài xích 13


Video khuyên bảo giải


Bài 13 (trang 55 SGK trang bị Lý 9): Đặt một hiệu điện núm (U) vào nhì đầu những dây dẫn không giống nhau và đo cường độ chiếc điện (I) chạy qua từng dây dẫn đó. Câu phạt biểu như thế nào sau đấy là đúng khi tính thương số (dfracUI) cho mỗi dây dẫn?

A. Yêu quý số này có giá trị như nhau đối với các dây dẫn.

B. Yêu thương số này còn có giá trị càng lớn so với dây dẫn nào thì dây dẫn đó gồm điện trở càng lớn.

C. Yêu đương số này có giá trị càng lớn đối với dây dẫn như thế nào thì dây dẫn đó có điện trở càng nhỏ.

D. Thương số này không có giá trị xác định đối với mỗi dây dẫn.

Phương pháp giải:

 Sử dụng biểu thức (R=dfracUI)

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (R=dfracUI) 

B - đúng vì: yêu quý số (dfracUI) có mức giá trị lớn so với dây dẫn như thế nào thì dây dẫn đó gồm điện trở càng lớn

A, C, D - sai

=> lựa chọn câu B


bài xích 14


Video lý giải giải


Bài 14 (trang 55 SGK thứ Lý 9): Điện (R_1 = 30Ω) chịu đựng được loại điện bao gồm độ lớn nhất là (2A) cùng điện trở (R_2 = 10Ω) chịu đựng được loại điện có cường độ lớn nhất là (1A). Rất có thể mắc thông suốt hai năng lượng điện trở này vào hiệu điện cố kỉnh nào dưới đây?

A. 80V, vày điện trở tương tự của mạch là (40Ω) và chịu đựng được loại điện có cường độ lớn số 1 (2A).

B. 70V, bởi điện trở (R_1) chịu đựng được hiệu điện thế lớn nhất (60V), năng lượng điện trở (R_2) chịu được (10V).

C. 120V, vày điện trở tương đương của mạch là (40Ω) và chịu đựng được chiếc điện gồm cường độ mẫu điện bao gồm cường độ tổng số là (3A).

D. 40V, bởi vì điện trở tương đương của mạch là (40Ω) cùng chiu đươc dòng điên gồm cường đô (1A).

Phương pháp giải:

+ sử dụng biểu thức tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp: (R_tđ=R_1+R_2)

+ sử dụng biểu thức định dụng cụ ôm: (I=dfracUR)

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

+ Điện trở tương đương của toàn mạch: (R_td=R_1+R_2=30+10=40Omega)

+ vày 2 điện trở mắc thông suốt nên mạch chỉ hoàn toàn có thể chịu được mẫu điện bao gồm cường độ buổi tối đa là (I=1A)

=> Hiệu điện quả đât hạn của mạch là: (U_giới hạn=I.R_tđ=1.40=40V)

=> Chọn phương án D


bài xích 15


Video khuyên bảo giải


Bài 15 (trang 55 SGK đồ vật Lý 9): Có thể mắc tuy vậy song hai năng lượng điện trở đã cho ở câu 14 vào hiệu điện cố nào dưới đây?

A. 10V

B. 22,5V

C. 60V

D. 15V

Phương pháp giải:

+ thực hiện biểu thức tính điện trở tương tự của đoạn mạch có các điện trở mắc tuy nhiên song:

(dfrac1R_td = dfrac1R_1 + dfrac1R_2)

+ áp dụng biểu thức định cơ chế Ôm: (I = dfracUR)

Lời giải chi tiết:

Hiệu điện trái đất hạn của R1 là: U1 max = I1 max.R1 = 2.30 = 60V

Hiệu điện nhân loại hạn của R2 là: U2 max = I2 max.R2 = 1.10 = 10V

Vì R1 và R2 ghép tuy vậy song phải U1 = U2 = U. Vì thế hiệu điện cầm cố đặt vào nhị đầu đoạn mạch ko được vượt quá hiệu điện thế cực đại của cả R1 và R2.

U ≤ U1 max = 60V và U ≤ U2 max = 10V

Ta lựa chọn Umax = 10V là thỏa mãn cả hai điều kiện trên.

Xem thêm: Tìm Bạn Gay Trung Niên Từ 35T Trở Lên, Gay Trung Niên

Chọn A


bài bác 16


Video hướng dẫn giải


Bài 16 (trang 55 SGK vật Lý 9): Một dây dẫn đồng chất, chiều nhiều năm l, tiết diện S bao gồm điện trở là 12Ω được gập song thành dây dẫn mới bao gồm chiều nhiều năm l/2. Điện trở của dây dẫn mới này còn có trị số:

A. 6Ω

B. 2Ω

C. 12Ω

D. 3Ω

Phương pháp giải:

Vận dụng biểu thức tính năng lượng điện trở: (R = ho dfraclS)

Lời giải đưa ra tiết:

+ ban đầu dây dẫn có: (left{ eginarrayll_1 = l\S_1 = S\R_1 = 12Omega endarray ight.)

+ lúc gập đôi dây dẫn, ta có: (left{ eginarrayll_2 = dfracl2\S_2 = 2S\R_2 = ?endarray ight.)

Mặt khác, ta có: (left{ eginarraylR_1 = ho dfracl_1S_1\R_2 = ho dfracl_2S_2endarray ight.)

Ta suy ra:

(eginarrayldfracR_1R_2 = dfrac ho dfracl_1S_1 ho dfracl_2S_2 = dfracl_1S_2l_2S_1 = dfracl.2Sdfracl2.S = 4\ Rightarrow R_2 = dfracR_14 = dfrac124 = 3Omega endarray)

=> Chọn phương pháp D.


bài xích 17


Video chỉ dẫn giải


Bài 17 (trang 55 SGK đồ vật Lý 9): Khi mắc nối tiếp hai điện trở (R_1) với (R_2) vào hiệu điện cầm (12V) thì dòng điện qua chúng bao gồm cường độ (I = 0,3A). Nếu như mắc tuy vậy song hai điện trở này cũng vào hiệu điện nỗ lực (12V) thì cái điện mạch chủ yếu có cường độ (I" = 1,6A). Hãy tính (R_1) và (R_2).

Phương pháp giải:

+ áp dụng biểu thức định hiện tượng ôm: (I = dfracUR)

+ thực hiện biểu thức tính điện trở tương tự của đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp: (R_td = R_1 + R_2)

+ áp dụng biểu thức tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch có các điện trở mắc tuy nhiên song: (dfrac1R_td = dfrac1R_1 + dfrac1R_2) 

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

+ lúc mắc thông liền hai năng lượng điện trở: (left{ eginarraylU_nt = 12V\I_nt = I = 0,3Aendarray ight.)

Điện trở tương đương của mạch khi mắc nối tiếp 2 năng lượng điện trở: (R_nt = dfracU_ntI_nt = dfrac120,3 = 40Omega )

+ khi mắc song song hai điện trở: (left{ eginarraylU_// = 12V\I_// = I" = 1,6Aendarray ight.)

Điện trở tương tự của mạch lúc mắc tuy nhiên song 2 năng lượng điện trở: (R_// = dfracU_//I_// = dfrac121,6 = 7,5Omega )

+ khía cạnh khác, ta có:

(R_nt = R_1 + R_2) cùng (dfrac1R_// = dfrac1R_1 + dfrac1R_2)

Suy ra ta có hệ phương trình: (left{ eginarraylR_1 + R_2 = 40\dfrac1R_1 + dfrac1R_2 = 1/7,5endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylR_1 = 30Omega \R_2 = 10Omega endarray ight.) Hoặc (R_1 = 10Omega \R_2 = 30Omega)


bài xích 18


Video lí giải giải


Bài 18 (trang 56 SGK thứ Lý 9):

a) tại sao thành phần chính của rất nhiều dụng nuốm đốt nóng bằng điện đều làm bằng dây dẫn có điện trở suất lớn?

b) Tính điện trở của nóng điện có ghi 220V - 1000W khi ấm vận động bình thường.

c) Dây năng lượng điện trở của nóng điện bên trên dây làm bởi nicrom nhiều năm 2 m và gồm tiết diện tròn. Tính 2 lần bán kính tiết diên của dây năng lượng điện trở này.

Phương pháp giải:

+ Áp dụng biểu thức tính công suất: (P = I^2R = dfracU^2R)

+ thực hiện biểu thức tính huyết diện: (S = pi r^2 = pi dfracd^24)

+ Áp dụng công thức tính điện trở: (R = ho dfraclS)

Lời giải chi tiết:

a) Những lý lẽ đốt nóng bởi điện là dựa trên chức năng nhiệt của chiếc điện.

Để nhiệt lượng lan ra trên dây dẫn càng to thì dây phải tất cả điện trở càng lớn, có nghĩa là điện trở suất lớn.

Vì vậy, phần tử chính của những dụng chũm đốt nóng bằng điện hồ hết làm bằng dây dẫn có điện trở suất lớn.

b) Ấm ghi (220V - 1000W) suy ra (left{ eginarraylU_dm = 220V\P_dm = 1000Wendarray ight.)

Điện trở của ấm khi năng lượng điện khi hoạt động thông thường là: (R = dfracU_dm^2P = dfrac220^21000 = 48,4Omega )

c)

Ta có:

+ Chiều nhiều năm của dây năng lượng điện trở: (l = 2m)

+ Điện trở suất của nicrom: ( ho = 1,1.10^ - 6Omega m)

+ Điện trở của dây: (R = 48,4Omega )

+ tiết diện của dây điện trở: (S = pi r^2 = pi dfracd^24)

Mặt khác, ta có: (R = ho dfraclS = ho dfraclpi dfracd^24)

Ta suy ra: (d = sqrt dfrac4 ho lpi R = sqrt dfrac4.1,1.10^ - 6.2pi .48,4 approx 2,4.10^ - 4m)


bài bác 19


Video trả lời giải


Bài 19 (trang 56 SGK đồ gia dụng Lý 9): Một bếp điện loại 220V - 1000W được thực hiện với hiệu điện nuốm 220V để hâm sôi 2 l nước tất cả nhiệt độ ban đầu 25oc. Năng suất của tiến trình đun là 85%.

a. Tính thời hạn đun sôi nước, biết nhiệt dung riêng biệt của nước 4200 J/kg.K.

b. Mỗi ngày đun sôi 41 nước bằng bếp điện trên đây thuộc với điều kiện đã cho, thì trong 1 tháng (30 ngày) cần trả từng nào tiền điện cho câu hỏi đun nước này? nhận định rằng giá năng lượng điện là 700 đồng mỗi kW.h.

c. Giả dụ gập song dây năng lượng điện trở của nhà bếp này với vẫn thực hiện hiệu điện cụ 220V thì thời gian đun sôi 21 nước bao gồm nhiệt độ ban sơ và công suất như bên trên là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

+ Đọc số chỉ trên khí cụ tiêu thụ điện

+ áp dụng biểu thức tính nhiệt lượng: (Q = I^2Rt = Pt)

+ áp dụng biểu thức: (Q = mcDelta t)

+ áp dụng biểu thức tính hiệu suất: (H = dfracQ_iQ_tp)

+ Đổi 1-1 vị: (1kWh = 3600000J)

Lời giải đưa ra tiết:

a)

Ta có:

+ trọng lượng của nước: (m_n = 2kg)

+ nhiệt độ lượng do bếp điện tỏa ra trên điện trở để hâm sôi (2l) nước là: (Q_1 = A = Pt = 1000t)

+ nhiệt lượng lượng cần cung cấp cho (2l) nước để ánh nắng mặt trời tăng từ (25^0C) lên (100^0C) là:

(Q_2 = m_n.c.Delta t = 2.4200.left( 100 - 25 ight) = 630000J)

+ Theo đầu bài, ta có công suất của quy trình đun là (H = 85\% = 0,85)

Mặt khác, ta bao gồm (H = dfracQ_2Q_1 = 0,85)

Ta suy ra: (Q_2 = 0,85Q_1)

(eginarrayl Leftrightarrow 630000 = 0,85.1000t\ Rightarrow t = 741sendarray)

( Rightarrow t = 12,35) phút

b) (m" = 4kg)

+ sức nóng lượng lượng cần cung ứng cho (4l) nước để ánh nắng mặt trời tăng tự (25^0C) lên (100^0C) là:

(Q" = m_n.c.Delta t = 4.4200.left( 100 - 25 ight) = 1260000J)

+ sức nóng lượng do bếp điện tỏa ra để đun sôi (4l) nước là: (Q = dfracQ"H = dfrac12600000,85 = 1482352,941J)

Lượng điện năng mà bếp điện tiêu thụ trong một tháng là: (A = 30Q = 30.1482352,941 \= 44470588,24J = 12,35kWh)

=> Số tiền yêu cầu trả của phòng bếp điện trong một tháng là: (T = A.700 = 12,35.700 = 8645) đồng

c) Điện trở của bếp điện ban đầu: (R = dfracU_dm^2P_dm = dfrac220^21000 = 48,4Omega )

Lại có: (R = ho dfraclS) (1)

+ lúc gập đôi dây điện trở của phòng bếp này, ta có: (left{ eginarrayll" = dfracl2\S" = 2Sendarray ight.)

Điện trở của phòng bếp khi này: (R" = ho dfracl"S") (2)

Lấy (dfracleft( 2 ight)left( 1 ight)) ta được: (dfracR"R = dfracl"SlS" = dfracdfracl2Sl.2S = dfrac14)

( Rightarrow R" = dfracR4 = dfrac48,44 = 12,1Omega )

+ sức nóng lượng do bếp từ tỏa ra trên điện trở để hâm sôi (2l) nước là: (Q_3 = dfracQ_2H = dfrac6300000,85 = 741176,47J)

((Q_2) đã tính nghỉ ngơi ý a

Mặt khác, ta có: (Q_3 = dfracU^2R".t" = 741176,47)

Ta suy ra: (t" = dfracQ_3R"U^2 = dfrac741176,47.12,1220^2 \= 185,3s)

( Rightarrow t approx 3,08) phút


bài 20


Video giải đáp giải


Bài 20 (trang 56 SGK đồ vật Lý 9): Một khu cư dân sử dụng năng suất điện trung bình là 4,95 kW cùng với hiệu điện nắm 220V. Dây thiết lập điện từ bỏ trạm cung ứng tới khu dân cư này còn có điện trở tổng số là 0,4Ω.

a. Tính hiệu điện ráng giữa nhị đầu đường dây trên trạm hỗ trợ điện.

b. Tính tiền điện nhưng khu này đề nghị trả vào một mon (30 ngày), biết rằng thời hạn dùng năng lượng điện trong một ngày trung bình là 6 giờ với giá năng lượng điện 700 đồng từng kW.h.

c. Tính điện năng hao tổn phí trên đây thiết lập điện trong một tháng.

Xem thêm: Đặt Thuốc Phụ Khoa Vào Ngày Đèn Đỏ Có Nên Đặt Thuốc Trong Kỳ Kinh Nguyệt Không?

 

Phương pháp giải:

+ vận dụng biểu thức tính hiệu suất (P = UI)

+ thực hiện biểu thức định nguyên tắc ôm: (I = dfracUR)

+ sử dụng biểu thức tính điện năng tiêu thụ: (A = Pt = I^2Rt)

Lời giải bỏ ra tiết:

+ điện thoại tư vấn (U_1) - là hiệu điện chũm giữa hai đầu con đường dây trên trạm cung ứng điện

 (U_2 = 220V) - hiệu điện chũm tới khu vực dân cư.

+ năng suất trung bình khu cư dân tiêu thụ: (P_2 = 4,95kW = 4,95.10^3 = 4950W)

Ta suy ra, cường độ cái điện trê tuyến phố dây truyền download là: (I = dfracP_2U_2 = dfrac4950220 = 22,5A)

Hiệu điện cầm giữa nhị đầu con đường dây tại trạm hỗ trợ điện: (U_1 = U_2 + I.R = 220 + 22,5.0,4 = 229V)

b) Ta có:

+ Điện năng tiêu hao của khu cư dân trong một mon (30 ngày): (A = P_2t = 4,95.6.30 = 891kWh)