ĐẠI SỐ TỔ HỢP

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Cho x;y là nhị số nguyên thõa mãn (x-y) đưa ra hết cho 5. Xác minh nào ko đúng

a.(3x-8y)chia hết đến 5

b.(x+6y)chia hết đến 5

c.(6x-y)chia hết cho 5

d.(x+4y)chia hết đến 5


cho x, y là các số tự nhiên to hơn 1 thỏa mãn x^2017=y^2018. Hãy tra cứu số tự nhiên và thoải mái x, biết y là số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất.

Bạn đang xem: đại số tổ hợp

Ai đúng, tick luôn


Cho A là một số nguyên dương. Hiểu được trong tía khẳng định tiếp sau đây P, Q, R chỉ tất cả duy tốt nhất một xác định sai.

P = “A + 51 là bình phương của một số tự nhiên”

Q = “A bao gồm chữ số tận cùng là 1”

R = “A – 38 là bình phương của một số trong những tự nhiên”

Hãy cho thấy khẳng định như thế nào là đúng, khẳng định nào là sai? Giải thích.

Xem thêm: Vật Lý 8 Áp Suất Chất Lỏng, Giải Vật Lí 8 Bài 8: Áp Suất Chất Lỏng


Cho A là một số nguyên dương. Hiểu được trong tía khẳng định sau đây P, Q, R chỉ bao gồm duy độc nhất vô nhị một xác minh sai.

Xem thêm: Nơi Bán Thiết Bị Y Tế Tại Tphcm, Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Gia Đình Tp Hcm

P = “A + 51 là bình phương của một số tự nhiên”

Q = “A gồm chữ số tận cùng là 1”

R = “A – 38 là bình phương của một số trong những tự nhiên”

Hãy cho thấy khẳng định như thế nào là đúng, xác định nào là sai? Giải thích.


a, có hay không ác số tự nhiên x, y thỏa mãn : (x+y)(x-y)=2014

b, có hay là không các số tự nhiên và thoải mái x vừa lòng x(x+1)(x+2)=2012

c, có hay không các số tự nhiên x, y vừa lòng : (x+y)(x-y)=2011

d , có không những số tự nhiên và thoải mái x, y vừa lòng : (x+y)(x-y)=2013


a, có hay là không ác số tự nhiên x, y vừa lòng : (x+y)(x-y)=2014

b, có hay là không các số tự nhiên x vừa lòng x(x+1)(x+2)=2012

c, có hay không các số tự nhiên và thoải mái x, y vừa lòng : (x+y)(x-y)=2011

d , gồm không những số thoải mái và tự nhiên x, y vừa lòng : (x+y)(x-y)=2013

:D :D :D :D


+-20 + + + +7+>+-9 + + + -10++-+(-6)Cho+x2+=+16,+ta+tìm+được+các+số+nguyên+x+là(-+8);+8 + + 4;+12 + + 8;+2 + + + 4;+(-+4)Khẳng+định+nào+sau+đ...">

Trong những phát biểu sau, phân phát biểu như thế nào sai

-3 > -20 +7 > -9 -10 - (-6)

Cho x2 = 16, ta tìm kiếm được các số nguyên x là

(- 8); 8 4; 12 8; 2 4; (- 4)

Khẳng định nào sau đây đúng?

Số 34 chưa phải là số tự nhiên và thoải mái Số (-17) là một số nguyên

(+25) . (- 4) = 100 Số 0 chưa phải là một trong những nguyên


 cho hai số thoải mái và tự nhiên x và y vừa lòng (2x+1)(3y+1)=30 . Tích của x.y là bao nhiêu mình bắt buộc gấp các bn như thế nào lm cấp tốc và đúng bản thân tick mang lại !