Công Thức Tính Tầm Ném Xa Của Vật Ném Ngang

     

I. Khảo sát hoạt động của đồ dùng ném ngang.

Bạn đang xem: Công thức tính tầm ném xa của vật ném ngang

1. Chọn hệ trục toạ độ và cội thời gian.

*

chọn gốc thời gian lúc bắt đầu ném.

2. Phân tích vận động ném ngang.

chuyển động của những hình chiếu Mx và My trên các trục Ox và Oy call là các chuyển động thành phần của đồ gia dụng M.

*

3. Xác định vận động của vật

a) Dạng của quy trình và vận tốc của vật

- Phương trình quỹ đạo:

*

⇒ hành trình của chuyển động ném ngang tất cả dạng Parabol

- Phương trình vận tốc:

*

b) thời gian chuyển động

Thời gian chuyển động bằng thời gian rơi tự do của đồ gia dụng được thả từ cùng độ cao:

*

c) khoảng ném xa

L là khoảng ném xa tính theo phương ngang. Ta có:

*
*

II. Thí nghiệm kiểm chứng.


sau thời điểm búa đập vào thanh thép, bi A hoạt động ném ngang còn bi B rơi trường đoản cú do. Cả hai phần đa chạm đất và một lúc.

Xem thêm: Người Ta Dùng Dụng Cụ Nào Để Biết Từ Trường ? Người Ta Dùng Dụng Cụ Nào Để Nhận Biết Từ Trường

Các dạng bài tập được bố trí theo hướng dẫn

Vận dụng công thức hoạt động ném ngang

Cách giải:

- vận dụng công thức tính khoảng ném xa: L=v0t=v0.√2.hgL=v0t=v0.2.hg

- bí quyết tính thời gian: t =√2.hg2.hg

Công thức tính gia tốc khi đụng đất: v2 = v02 + vy2 = v02 + (g.t )2

III. Bài tập ném ngang

Bài 1: Ném đồ theo phương ngang ở độ dài 50 m so với mặt đất, lấy g = 9.8 m/s2, vận tốc lúc ném là 18 m/s, tính thời hạn và tốc độ của thiết bị khi chạm đất.

Lời giải:

Ta có: g = 9.8 m/s2; h = 50 m; vo = 18 m/s

*

Bài 2: Ném đồ dùng theo phương ngang với vận tốc 10 m/s từ độ cao 40 m xuống đất. Rước g = 10 m/s2

a. Xác minh tọa độ của đồ sau 2s.

b. Phương trình hành trình của vật

c. Xác xác định trí vật chạm đất theo phương ngang, và vận tốc khi đụng đất.

Lời giải:

Ta có: vo = 10 m/s; h = 40 m; g = 10 m/s2

a. Lúc t = 2s ta có: x = vot = 20 m; y = (0.5)gt2 = trăng tròn m

b. Phương trình quy trình của vật: 

*

c. Vị trí va đất theo phương ngang

*

Vận tốc khi đụng đất là

*

Bài 3. Ném thiết bị theo phương ngang ở độ dài 50m so với phương diện đất, mang g=9,8 m/s2, vận tốc lúc ném là 18 m/s, tính thời gian và gia tốc của đồ khi đụng đất.

Lời giải:

*

Bài 4. Từ độ cao 20m ném đồ vật theo phương ngang xuống đất hiểu được sau 1 giây kể từ thời điểm ném thì véc tơ vận tốc phù hợp với phương ngang góc 45o. Lấy g=10m/s2, xác minh vận tốc dịp ném cùng tìm địa chỉ vật chạm đất theo phương ngang.

Xem thêm: Soạn Bài Thực Hành Tiếng Việt Lớp 6 Trang 47 Chân Trời Sáng Tạo

Lời giải:

*

Bài 5. ném đồ theo phương ngang với tốc độ 10m/s từ chiều cao 40m xuống đất. Rước g=10 m/s2