Đáp an cuộc thi công đoàn việt nam

     

Đáp án thi mày mò kiến thức về Công đoàn Việt Nam. Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh vừa phạt động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam. Hội thi được tổ chức nhằm mục tiêu tuyên truyền, nâng cấp kiến thức của mọi bạn về công đoàn việt nam - tổ chức triển khai chính trị - làng hội rộng lớn bảo vệ cho quyền và công dụng hợp pháp của giai cấp công nhân và fan lao động

Hãy thuộc actech.edu.vn mày mò đáp án tìm hiểu thêm của hội thi này nhé.

Bạn đang xem: đáp an cuộc thi công đoàn việt nam


1. Đáp án thi tìm hiểu kiến thức về Công đoàn nước ta đợt 3

Câu 01: Điều lệ Công đoàn việt nam (khóa XII) quy định: khi đoàn tụ chuyển ở công đoàn thì Ban Chấp hành công đoàn cơ sở cần thực hiện nhiệm vụ như thế nào sau đây?

A. Ban Chấp hành công đoàn khu vực sinh hoạt cũ của sum vầy gạch tên; Ban Chấp hành côngđoàn vị trí sinh hoạt mới bổ sung cập nhật tên.

B. Ban Chấp hành công đoàn nơi sinh hoạt cũ của đoàn viên ghi giảm số lượng; Ban Chấphành công đoàn vị trí sinh hoạt new ghi tăng số lượng.

C. Ban Chấp hành công đoàn khu vực sinh hoạt cũ của đoàn viên gạch tên cùng ghi bớt số lượng;Ban Chấp hành công đoàn khu vực sinh hoạt mới bổ sung cập nhật tên với ghi tăng số lượng.

Câu 02: theo hướng dẫn thực hành Điều lệ Công đoàn việt nam (khóa XII): Ban Chấp hành Liên đoàn Lao đụng huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành địa phương và tương đương (gọi thông thường là công đoàn cung cấp trên trực tiếp cơ sở) gồm tối đa từng nào ủy viên?


A. 25

B. 27

C. 29

Câu 03: chính sách Công đoàn 2012 quy định: Công đoàn bao gồm quyền nào tiếp sau đây khi tham gia, phối kết hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp?

A. Yêu ước cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung ứng thông tin, tài liệu và giải trình nhữngvấn đề gồm liên quan.

B. ý kiến đề xuất biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, hạn chế hậu quả với xử lýhành vi vi phạm pháp luật.

C. Trường phù hợp phát hiện nơi thao tác làm việc có yếu hèn tố tác động hoặc nguy nan đến sức khoẻ,tính mạng fan lao động, Công đoàn tất cả quyền yêu ước cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,cá nhân bao gồm trách nhiệm triển khai ngay giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lao động,kể cả trường hợp đề nghị tạm kết thúc hoạt động.

D. Bao gồm tất cả các đáp án trên

Câu 4: Điều lệ Công đoàn vn (khóa XII) quy định: Đại hội công đoàn gồm mấy vẻ ngoài tổ chức ?

A. 01

B. 02

C. 03

Câu 05: điều khoản Công đoàn năm 2012 quy định: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bao gồm trách nhiệm bố trí nơi thao tác làm việc và tạo điều kiện về phương tiện đi lại làm việc quan trọng cho công đoàn cùng cấp vận động hay không?

A. Có


B. Không

C. Do phía hai bên thỏa thuận

Câu 06: Điều lệ Công đoàn nước ta (khóa XII) quy định: Ban thường vụ công đoàn cơ sở bao gồm số lượng không quá bao nhiêu toàn bô Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở?

A. 1/2

B. 1/3

C. 1/4

Câu 07: Điều lệ Công đoàn việt nam (khóa XII) quy định: Đại hội công đoàn những cấp được tổ chức triển khai theo nhiệm kỳ? (chọn câu vấn đáp đúng cùng đủ nhất)

A. 5 năm 2 lần

B. 5 năm 1 lần

C. 5 năm 1 lần. Trường đúng theo khi có ý kiến đề xuất bằng văn bản của công đoàn cấp dưới, công đoàncấp trên được kiểm soát và điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội của công đoàn cấp dưới cho phù hợp với nhiệmkỳ đại hội công đoàn cấp trên nhưng mà không vượt thừa 30 tháng. Đại hội Công đoàn ViệtNam do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn quyết định.

Câu 08: Điều lệ Công đoàn nước ta (khóa XII) quy định: công đoàn cơ sở gồm bao nhiêu nhiệm vụ, quyền hạn?

A. 03

B. 05

C. 07

D. 09

Câu 09: lý lẽ Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chăm trách là Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở được thực hiện bao nhiêu giờ thao tác trong 01 tháng để gia công công tác công đoàn cùng được đơn vị chức năng sử dụng lao động trả lương?

A. 12 giờ

B. 24 giờ

C. 36 giờ

D. 40 giờ

Câu 10: Công đoàn việt nam được thành lập vào ngày, tháng, năm?

Câu 11: Điều lệ Công đoàn vn (khóa XII) quy định: Ban thường xuyên vụ công đoàn cơ sở vị ai bầu ra?

A. Đoàn viên công đoàn cơ sở bầu ra

B. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở bầu ra


C. Công đoàn cấp trên chỉ định

Câu 13: Điều lệ Công đoàn việt nam (khóa XII) có quy định về Huy hiệu Công đoàn Việt Nam: phía bên dưới là băng dải lụa cuốn cách điệu màu xanh da trời công nhân, bên trong dải lụa tất cả chữ ?

A. TLĐ

B. CĐVN

C. TLĐLĐ

Câu 14: Điều lệ Công đoàn vn (khóa XII) quy định: công tác nữ công là?

A. Là trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn mỗi cấp, nhằm mục tiêu phát huy vai trò với đảm bảoquyền, công dụng hợp pháp, quang minh chính đại của lao động đàn bà theo qui định của pháp luật.

B. Là trọng trách của Ban Chấp hành công đoàn mỗi cấp, nhằm mục đích phát huy vai trò và đảm bảoquyền, tiện ích hợp pháp của lao động phụ nữ theo quy định của pháp luật.

C. Là trách nhiệm của Ban Chấp hành công đoàn từng cấp, nhằm phát huy vai trò cùng đảm bảoquyền, lợi ích chính đáng của lao động thiếu phụ theo luật của pháp luật.

Câu 15: Điều lệ Công đoàn nước ta (khóa XII) quy định: Công đoàn cửa hàng là tổ chức cơ sở của Công đoàn Việt Nam, được ra đời ở một hoặc một số trong những đơn vị áp dụng lao động vận động hợp pháp, khi bao gồm từ bao nhiêu sum vầy hoặc bao nhiêu người lao động trở lên, có solo tự nguyện bắt đầu làm Công đoàn Việt Nam?

A. Tự 03 đoàn viên hoặc 05 fan lao động trở lên

B. Tự 05 đoàn tụ hoặc 05 tín đồ lao hễ trở lên

C. Tự 05 đoàn tụ hoặc 07 người lao rượu cồn trở lên

Câu 16: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Công đoàn nước ta có công dụng nào sau đây?

A. Đại diện được cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (gọichung là tín đồ lao động), thuộc với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hộichăm lo và bảo vệ quyền, công dụng hợp pháp, quang minh chính đại của tín đồ lao động;

B. Tham gia thống trị nhà nước, làm chủ kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giámsát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, 1-1 vị, doanh nghiệp;


C. Tuyên truyền, vận động tín đồ lao đụng học tập cải thiện trình độ, năng lực nghề nghiệp,chấp hành pháp luật, gây ra và bảo đảm an toàn Tổ quốc nước ta xã hội công ty nghĩa.

D. Bao hàm tất cả các đáp án trên

Câu 17: phép tắc Công đoàn năm 2012 quy định: cán bộ công đoàn chăm trách là?

A. Là fan được tuyển dụng nhằm đảm nhiệm công việc trong tổ chức triển khai công đoàn.

B. Là fan được bổ nhiệm để đảm nhiệm các bước trong tổ chức triển khai công đoàn.

C. Là fan được tuyển dụng, bổ nhiệm để đảm nhiệm các bước thường xuyên trong tổ chức công đoàn.

D. Là fan được tuyển chọn dụng nhằm đảm nhiệm quá trình thường xuyên trong tổ chức côngđoàn.

Câu 18: hiện tượng Công đoàn năm 2012 quy định: trường vừa lòng hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác làm việc hết hạn mà người lao hễ là cán bộ công đoàn không chăm trách sẽ trong nhiệm kỳ thì giành được gia hạn hợp đồng không ?

A. Có

B. Không

C. Do phía 2 bên thỏa thuận

Câu 19: Luật Công đoàn thời điểm năm 2012 quy định: Cán cỗ công đoàn không siêng trách là nhà tịch, Phó quản trị công đoàn cơ sở được áp dụng bao nhiêu giờ thao tác làm việc trong 01 tháng để làm công tác công đoàn và được đơn vị chức năng sửdụng lao đụng trả lương?

A. 12 giờ

B. 24 giờ

C. 36 giờ

D. 40 giờ

Câu 20: qui định Công đoàn thời điểm năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chăm trách lúc nghỉ làm việc một trong những ngày tham gia cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp cho trên triệu tập thì có được đơn vị sử dụng lao động đưa ra trả lương trong số những ngày nghỉ này tốt không?

A. Không

B. Có

C. Do phía hai bên thỏa thuận

2. Đáp án thi tò mò kiến thức về Công đoàn việt nam đợt 2

Dưới đó là đáp án thi khám phá kiến thức về Công đoàn vn đợt 2. Đợt 2 cuộc thi được tổ chức từ 8h ngày 12/7 mang đến 17h ngày 16/7, gồm 20 câu trắc nghiệm liên quan những quy định pháp luật về công đoàn nước ta tương từ bỏ với lần 1

Câu 01: Đến nay, Công đoàn thức giấc Trà Vinh đã làm qua mấy kỳ đại hội?

A. 10 kỳ

B. 11 kỳ

C. 12 kỳ

D. 13 kỳ

Câu 02: theo hướng dẫn thực hành Điều lệ Công đoàn việt nam (khóa XII): Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành địa phương và tương đương (gọi tầm thường là công đoàn cấp cho trên trực tiếp cơ sở) có tối đa từng nào ủy viên?

A. 25

B. 27

C. 29

Câu 03: Người sáng lập tổ chức hội đồng Đỏ là đồng chí ?

A. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc

B. Đồng chí Tôn Đức Thắng

C. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Câu 04: Đến nay, Công đoàn vn đã trải qua mấy kỳ đại hội?

A. 10 kỳ


B. 11 kỳ

C. 12 kỳ

D. 13 kỳ

Câu 05: pháp luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công đoàn được thực hiện bao nhiêu giờ thao tác làm việc trong 01 tháng để triển khai công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao đụng trả lương?

A. 12 giờ

B. 24 giờ

C. 36 giờ

D. 40 giờ

Câu 06: qui định Công đoàn thời điểm năm 2012 quy định: ngân sách đầu tư công đoàn vì cơ quan, tổ chức, công ty lớn đóng bằng bao nhiêu % quỹ chi phí lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động?

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 4%

Câu 08: Điều lệ Công đoàn việt nam (khóa XII) có quy định về Huy hiệu Công đoàn Việt Nam: phía bên dưới là băng dải lụa cuốn biện pháp điệu màu xanh công nhân, bên trong dải lụa gồm chữ ?

A. TLĐ

B. CĐVN

C. TLĐLĐ

Câu 09: Theo lý lẽ Công đoàn 2012 quy định: sum vầy công đoàn gồm bao nhiêu quyền?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 10: Điều lệ Công đoàn vn (khóa XII) quy định: Cán bộ công đoàn có bao nhiêu trách nhiệm và từng nào quyền hạn

A. 07 trọng trách và 06 quyền hạn

B. 06 trách nhiệm và 07 quyền hạn

C. 06 nhiệm vụ và 09 quyền hạn

D. 09 trọng trách và 06 quyền hạn

Câu 11: chế độ Công đoàn thời điểm năm 2012 quy định: Khi phát sinh tranh chấp về quyền công đoàn giữa sum vầy công đoàn, tín đồ lao động, tổ chức triển khai công đoàn cùng với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lớn thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết và xử lý tranh chấp được thực hiện theo lý lẽ nào sau đây?

A. Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trọng trách của Công đoàn trong dục tình lao đụng thìthẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý theo pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động;

B. Tranh chấp nằm trong phạm vi quyền, nhiệm vụ của Công đoàn trong số quan hệ không giống thìthẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết và xử lý theo lao lý tương ứng gồm liên quan;

C. Tranh chấp tương quan đến việc không thực hiện hoặc không đồng ý thực hiện nhiệm vụ củađơn vị sử dụng lao động so với Công đoàn thì công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cung cấp trêntrực tiếp cơ sở kiến nghị cơ quan bên nước tất cả thẩm quyền giải quyết và xử lý hoặc khởi khiếu nại tạiToà án theo hiện tượng của pháp luật.

D. Bao gồm tất cả những đáp án trên

Câu 12: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không siêng trách tham gia cuộc họp, tập huấn vày công đoàn cấp trên tập trung thì chi phí đi lại, nạp năng lượng ở với sinh hoạt giữa những ngày tham dự cuộc họp, hướng dẫn do đơn vị nào bỏ ra trả?

A. Công đoàn cơ sở đưa ra trả

B. Công đoàn cung cấp trên thẳng cơ sở chi trả

C. Liên đoàn Lao cồn tỉnh bỏ ra trả

D. Do cấp công đoàn triệu tập chi trả

Câu 13: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: trường đúng theo hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác làm việc hết hạn mà tín đồ lao cồn là cán cỗ công đoàn không siêng trách sẽ trong nhiệm kỳ thì đạt được gia hạn hòa hợp đồng ko ?

A. Có

B. Không

C. Do 2 bên thỏa thuận

Câu 14: Theo dụng cụ Công đoàn 2012 quy định: Công đoàn có bao nhiêu quyền, nhiệm vụ trong câu hỏi đại diện, đảm bảo quyền, ích lợi hợp pháp, chính đại quang minh của người lao động?

A. 07


B. 08

C. 09

D. 10

Câu 15: mức sử dụng Công đoàn thời điểm năm 2012 quy định: cán cỗ công đoàn chăm trách là?

A. Là người được tuyển chọn dụng nhằm đảm nhiệm công việc trong tổ chức triển khai công đoàn.

B. Là tín đồ được bổ nhiệm để đảm nhiệm quá trình trong tổ chức công đoàn.

C. Là fan được tuyển dụng, chỉ định để đảm nhiệm các bước thường xuyên vào tổchức công đoàn.

Xem thêm: Top 5 Dàn Bài Chiếc Thuyền Ngoài Xa Cực Hay, Dàn Ý Phân Tích Bài Chiếc Thuyền Ngoài Xa

D. Là người được tuyển chọn dụng để đảm nhiệm công việc thường xuyên trong tổ chức triển khai côngđoàn.

Câu 16: Theo công cụ Công đoàn 2012 quy định: trách nhiệm của sum vầy công đoàn là gì?

A. Chấp hành và tiến hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quyết nghị của Công đoàn; tham giacác vận động công đoàn, xây dựng tổ chức triển khai công đoàn vững mạnh.

B. Học tập nâng cao trình độ bao gồm trị, văn hoá, chuyên môn, tài năng nghề nghiệp; rèn luyệnphẩm chất thống trị công nhân; sinh sống và làm việc theo Hiến pháp với pháp luật.

C. Đoàn kết, trợ giúp đồng nghiệp nâng cấp trình độ, khả năng nghề nghiệp, lao động bao gồm hiệuquả và đảm bảo quyền, ích lợi hợp pháp, chính đáng của tín đồ lao động và tổ chức côngđoàn.

D. Toàn bộ các đáp án trên

Câu 17: Theo phương tiện của mức sử dụng Công đoàn 2012: trong công tác tham gia quản ngại lý, quyền và trọng trách của Công đoàn như vậy nào đối với việc thực hiện quy chế dân nhà trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp?

A. Tham gia kiến thiết và triển khai quy chế dân chủ

B. Phối kết hợp xây dựng quy định dân chủ

C. Phối kết hợp thực hiện quy chế dân chủ

Câu 18: Điều lệ Công đoàn việt nam (khóa XII) quy định: khi sum họp chuyển nghỉ ngơi công đoàn thì Ban Chấp hành công đoàn đại lý cần triển khai nhiệm vụ nào sau đây?

A. Ban Chấp hành công đoàn vị trí sinh hoạt cũ của đoàn tụ gạch tên; Ban Chấp hành côngđoàn địa điểm sinh hoạt mới bổ sung cập nhật tên.

B. Ban Chấp hành công đoàn khu vực sinh hoạt cũ của đoàn tụ ghi sút số lượng; Ban Chấphành công đoàn khu vực sinh hoạt new ghi tăng số lượng.

C. Ban Chấp hành công đoàn vị trí sinh hoạt cũ của sum vầy gạch tên với ghi bớt số lượng;Ban Chấp hành công đoàn khu vực sinh hoạt mới bổ sung tên và ghi tăng số lượng.

Câu 19: công ty tịch hội đồng Đỏ Bắc kỳ là đồng chí?

A. Đồng chí Tôn Đức Thắng

B. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

C. Đồng chí Hoàng Quốc Việt

Câu 20: pháp luật Công đoàn thời điểm năm 2012 quy định: nguồn thu nào tiếp sau đây được coi là nguồn thu tài chủ yếu công đoàn?

A. Đoàn chi phí công đoàn; kinh phí công đoàn

B. Đoàn chi phí công đoàn; ngân sách đầu tư công đoàn; ngân sách nhà nước cung cấp hỗ trợ

C. Đoàn tổn phí công đoàn; ngân sách đầu tư công đoàn; thu nhập khác.

D. Đoàn giá tiền công đoàn; ngân sách đầu tư công đoàn; ngân sách chi tiêu nhà nước cấp hỗ trợ; mối cung cấp thukhác.

2. Đáp án thi tò mò kiến thức về Công đoàn vn đợt 1

Dưới đấy là đáp án thi mày mò kiến thức về Công đoàn vn đợt 1

Câu 01: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: cán bộ công đoàn không siêng trách là?

A. Là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, hội nghị công đoàn những cấp thai rahoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, chỉ định vào chức danh từ Tổ phó tổ côngđoàn trở lên.

B. Là người thao tác làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, hội nghị công đoàn những cấp thai rahoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, bổ nhiệm vào chức vụ từ Tổ trưởng tổcông đoàn trở lên.

C. Là người làm việc kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, họp báo hội nghị công đoàn những cấp bầu rahoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, chỉ định vào chức danh từ Ủy viên BanChấp hành trở lên.

D. Là người thao tác kiêm nhiệm được Đại hội công đoàn, hội nghị công đoàn các cấp bầu rahoặc được Ban chấp hành công đoàn chỉ định, chỉ định vào chức danh Chủ tịch, Phó Chủtịch công đoàn cơ sở.

Câu 02: mức sử dụng Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không siêng trách sử dụng thời hạn theo phương pháp của pháp luật để gia công công tác công đoàn bao gồm được đơn vị sử dụng lao đụng trả lương xuất xắc không?

A. Không được trả lương.

B. đã có được trả lương.

C. Tùy thuộc phía hai bên thỏa thuận.

Câu 03: Điều lệ Công đoàn nước ta (khóa XII) được Đại hội thông qua vào ngày tháng năm?

D. Cả tía đáp án trên mọi sai

Câu 04: dụng cụ Công đoàn thời điểm năm 2012 quy định: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm sắp xếp nơi thao tác làm việc và tạo điều kiện về phương tiện đi lại làm việc quan trọng cho công đoàn cùng cấp vận động hay không?


A. Bao gồm

B. Không

C. Do hai bên thỏa thuận

Câu 05: vẻ ngoài Công đoàn thời điểm năm 2012 quy định: Công đoàn tiến hành quản lý, sử dụng tài bao gồm công đoàn theo luật nào sau đây?

A. Cách thức của thiết yếu phủ

B. Quy định của cục Tài chính

C. Giải pháp của lao lý và điều khoản của Tổng Liên đoàn Lao động việt nam

Câu 06: Luật Công đoàn thời điểm năm 2012 quy định: Cán cỗ công đoàn không chăm trách là Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở được áp dụng bao nhiêu giờ thao tác làm việc trong 01 tháng để làm công tác công đoàn với được đơn vị chức năng sử dụng lao hễ trả lương?

A. 12 giờ đồng hồ

B. 24 giờ

C. 36 giờ

D. 40 giờ

Câu 07: hiện tượng Công đoàn thời điểm năm 2012 quy định: quan hệ giữa Công đoàn với bên nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của những bên là?

A. Là quan liêu hệ hội đàm thống nhất

B. Là quan hệ nam nữ hợp tác, kết hợp

C. Là lãnh đạo, lãnh đạo hoạt đụng công đoàn

Câu 08: lý lẽ Công đoàn năm 2012 quy định: Công đoàn việt nam là?

A. Công đoàn là tổ chức triển khai chính trị - buôn bản hội rộng lớn của kẻ thống trị công nhân cùng của người laođộng, được ra đời trên đại lý tự nguyện, là member trong hệ thống chính trị của xãhội Việt Nam;

B. Công đoàn là tổ chức chính trị rộng lớn của ách thống trị công nhân với của bạn lao động,được ra đời trên cơ sở tự nguyện, là member trong khối hệ thống chính trị của xóm hộiViệt Nam, bên dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng sản Việt Nam;

C. Công đoàn là tổ chức chính trị - buôn bản hội rộng lớn của thống trị công nhân với của fan laođộng, được thành lập trên cửa hàng tự nguyện, là thành viên trong khối hệ thống chính trị của xãhội Việt Nam, bên dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam;

D. Công đoàn là tổ chức xã hội rộng lớn của thống trị công nhân cùng của người lao động, đượcthành lập trên cửa hàng tự nguyện, là member trong hệ thống chính trị của làng mạc hội ViệtNam, bên dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng sản Việt Nam;

Câu 09: Công đoàn việt nam được thành lập và hoạt động vào ngày, tháng, năm?

Câu 10: Chủ tịch công hội Đỏ Bắc kỳ là đồng chí?

A. Đồng chí Tôn Đức Thắng

B. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

C. Đồng chí Hoàng Quốc Việt

Câu 11: Theo phép tắc Công đoàn 2012 quy định: Công đoàn tất cả bao nhiêu quyền, nhiệm vụ trong việc đại diện, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đại quang minh của fan lao động?

A. 07

B. 08

C. 09

D. 10

Câu 12: hiện tượng Công đoàn thời điểm năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không chuyên trách là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công đoàn được áp dụng bao nhiêu giờ làm việc trong 01 tháng để triển khai công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao hễ trả lương?

A. 12 giờ

B. 24 giờ

C. 36 giờ

D. 40 giờ

Câu 13: Luật Công đoàn năm 2012 quy định: đối tượng nào dưới đây có quyền thành lập, bắt đầu làm và hoạt động công đoàn?

A. Người sử dụng lao động.

B. Tín đồ lao động thao tác trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

C. Bạn lao động là người việt nam Nam thao tác trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Câu 14: Hội nghị đại biểu hội đồng đỏ Bắc kỳ lần đầu tiên được họp tại?

A. Số 15 mặt hàng Nón, Hà Nội

B. Số 15 hàng Bồ, Hà Nội

C. Số 15 sản phẩm Ngang, Hà Nội

D. Số 15 hàng Đào, Hà Nộ

Câu 15: Theo điều khoản của hình thức Công đoàn 2012: trong công tác làm việc tham gia quản ngại lý, quyền và trách nhiệm của Công đoàn như thế nào so với việc triển khai quy chế dân nhà trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp?

A. Tham gia xuất bản và thực hiện quy chế dân chủ

B. Phối hợp xây dựng quy định dân chủ

C. Phối kết hợp thực hiện quy chế dân chủ

Câu 16: hiện tượng Công đoàn năm 2012 quy định: đơn vị chức năng nào trả lương mang đến cán cỗ công đoàn không chuyên trách?

A. Tổng Liên đoàn Lao đụng Việt Nam

B. Liên đoàn Lao động tỉnh

C. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

D. Đơn vị sử dụng lao cồn

Câu 17: Luật Công đoàn thời điểm năm 2012 quy định: thu nhập nào tiếp sau đây được coi là nguồn thu tài chủ yếu công đoàn?

A. Đoàn phí công đoàn; kinh phí công đoàn

B. Đoàn giá thành công đoàn; kinh phí đầu tư công đoàn; ngân sách nhà nước cấp cho hỗ trợ

C. Đoàn tổn phí công đoàn; kinh phí công đoàn; nguồn thu khác.

D. Đoàn mức giá công đoàn; ngân sách đầu tư công đoàn; giá thành nhà nước cung cấp hỗ trợ; mối cung cấp thukhác.

Câu 18: Điều lệ Công đoàn vn (khóa XII) gồm quy định về Huy hiệu Công đoàn Việt Nam: phía bên dưới là băng dải lụa cuốn cách điệu greed color công nhân, phía bên trong dải lụa có chữ ?

A. TLĐ

B. CĐVN

C. TLĐLĐ

Câu 19: biện pháp Công đoàn năm 2012 quy định: Cán bộ công đoàn không siêng trách tham gia cuộc họp, tập huấn bởi công đoàn cấp trên triệu tập thì ngân sách đi lại, ăn uống ở cùng sinh hoạt giữa những ngày tham gia cuộc họp, hướng dẫn do đơn vị nào đưa ra trả?


A. Công đoàn cơ sở đưa ra trả

B. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chi trả

C. Liên đoàn Lao rượu cồn tỉnh chi trả

D. Vì cấp công đoàn triệu tập chi trả

Câu 20: bạn sáng lập tổ chức công hội Đỏ là bè bạn ?

A. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc

B. Đồng chí Tôn Đức Thắng

C. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

3. Cuộc thi trực tuyến khám phá kiến thức về Công đoàn Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về Công đoàn việt nam được tổ chức triển khai thành 3 đợt:

Đợt 1: từ 08h ngày 5/7 - 17h ngày 9/7Đợt 2: trường đoản cú 08h ngày 12/7 - 17h ngày 16/7Đợt 4: trường đoản cú 08h ngày 19/7 - 17h ngày 23/7

Cuộc thi trực tuyến mày mò kiến thức về Công đoàn vn là giữa những cuộc thi trực đường được tỉnh Trà Vinh tổ chức triển khai trong năm nay kề bên cuộc thi mày mò nghị quyết đại hội XIII của Đảng,... Đây là thủ tục tuyên truyền mới cân xứng với thực trạng dịch bệnh dịch lây lan nhanh, phức tạp đồng thời góp công nhân viên chức lao đụng thích ứng cùng với xu thế cải cách và phát triển của khoa học technology trong thời đại 4.0 hiện tại nay.

Xem thêm: Sách Giải Vbt Gdcd 8 Bài 1 : Tôn Trọng Lẽ Phải, Bài 1 Trang 59 Sgk Gdcd 8

Việc tuyên truyền theo phương thức bắt đầu đã bỏ túi được nhiều hiệu quả tích cực như: giá cả tổ chức phải chăng hơn, tiếp cận được nhiều đối tượng, nhiều mẫu mã về yếu tố tham gia, dễ dàng nhận những ý kiến bình luận từ fan dự thi... Để đảm bảo an toàn trách nhiệm của những cấp trong bài toán vận cồn mọi người tham gia, ban tổ chức triển khai cuộc thi lý lẽ về số lượng người tham gia tại mỗi cấp đơn vị chức năng như sau:

Ít độc nhất vô nhị 70% đoàn viên, công nhân viên cấp dưới chức lao động trong khối cơ quan, đơn vị và 50% trong khối công ty lớn tham gia cuộc thi

Trên đây là Đáp án thi tò mò kiến thức về Công đoàn vn mà actech.edu.vn gửi đến các bạn đọc. Mời những bạn bài viết liên quan các tin tức hữu ích khác trên thể loại Tài liệu của actech.edu.vn.