Danh mục đào tạo

0989.033.444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

  • lập trình nhúng arm ở cty actech

    Lập trình nhúng ARM trên hệ điều hành nhúng Linux đang là mối quan tâm của rất nhiều lập trình viên cũng như sinh viên. Nhằm tạo điều kiện cho các bạn có thể tiếp cận lĩnh vực hấp dẫn này một cách nhanh nhất, bài bản nhất, chúng tôi là những giảng viên Actech xin giới thiệu với các bạn khóa học "Lập trình nhúng ARM trên Linux".

  • lập trình nhúng arm ở trung tâm actech

    Lập trình nhúng ARM trên hệ điều hành nhúng Linux đang là mối quan tâm của rất nhiều lập trình viên cũng như sinh viên. Nhằm tạo điều kiện cho các bạn có thể tiếp cận lĩnh vực hấp dẫn này một cách nhanh nhất, bài bản nhất, chúng tôi là những giảng viên Actech xin giới thiệu với các bạn khóa học "Lập trình nhúng ARM trên Linux".