Danh mục đào tạo

0989.033.444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

  •  lap_trinh_nhung_corter_m3_o_trung_tam_actech

    Hiện nay, dòng ARM Cortex M3 đang dần được sử dụng rộng rãi trong các thiết kế cũ và mới trong ngành điện tử công nghiệp hay dân dụng... thay cho 8051, AVR, PIC... Vì vậy mà nhu cầu được tiếp cận với công nghệ mới này đang tăng nhanh.

  • lập trình nhúng corter m3 ở trung tâm actech

    Hiện nay, dòng ARM Cortex M3 đang dần được sử dụng rộng rãi trong các thiết kế cũ và mới trong ngành điện tử công nghiệp hay dân dụng... thay cho 8051, AVR, PIC... Vì vậy mà nhu cầu được tiếp cận với công nghệ mới này đang tăng nhanh.