Danh mục đào tạo

0989.033.444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

  • vi_dieu_khien_pic_trung_tam_actech

    Giúp các bạn hiểu về dòng vi điều khiển PIC cụ thể là vi điều khiển PIC 16F-877A. Những người đã tìm hiểu và muốn biết về một dòng vi điều khiển cụ thể. Có kiến thức cơ bản có thể lập trình, sử dụng thành thạo vi điều khiển PIC

  • lập trình vi điều khiển pic 16f877a

     - Giúp các bạn hiểu về dòng vi điều khiển PIC cụ thể là PIC 16F-877A. Những người đã tìm hiểu và muốn biết về một dòng vi điều khiển cụ thể. Có kiến thức cơ bản có thể lập trình, sử dụng thành thạo vi điều khiển PIC