Hóa Trị Của Một Nguyên Tố

     
Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, đội nguyên tử hóa học với Bảng hóa trị - Hóa 8 bài 10

Như các em đã biết, nguyên tử có chức năng liên kết cùng với nhau và hóa trị là số lượng thể hiện kỹ năng đó, lúc biết hóa trị của một thành phần ta đã lập được bí quyết hóa học tập của hợp chất.

Bạn đang xem: Hóa trị của một nguyên tố


Vậy hóa trị là gì? Quy tắc, phương pháp tính hóa trị của yếu tố hay đội nguyên tử được vận dụng như vậy nào? Hóa trị của Cu, Ag,... Cùng một vài kim loại, phi kim phổ biến là bao nhiêu trong bảng hóa trị nhân tố hóa học? chúng ta cùng tò mò qua nội dung bài viết này.

I. Hóa trị của một thành phần được xác định bằng phương pháp nào?

1. Cách xác định hóa trị của một nguyên tố

- Quy ước: Gán đến H hóa trị I, lựa chọn làm đơn vị.

- Một nguyên tử nhân tố khác links được với từng nào nguyên tử hidro thì nói yếu tắc đó gồm hóa trị bởi bấy nhiêu.

* Ví dụ: HCl: Clo hóa trị I;

 H2O: thoái hóa trị II

 NH3: Nitơ hóa trị III

 CH4: Cacbon hóa trị IV

- phụ thuộc vào khả năng liên kết của các nguyên tố khác với O (Hóa trị của oxi bằng 2 1-1 vị, Oxi tất cả hóa trị II).

* Ví dụ: K2O: K bao gồm hóa trị I

 CaO: Ca tất cả hóa trị II

 SO2: S gồm hóa trị IV

 CuO thì Cu tất cả hóa trị II

 Ag2O thì Ag tất cả hóa trị I

* Hóa trị của nhóm nguyên tử

* Ví dụ: H2SO4 thì đội SO4 gồm hóa trị II

 HNO3 thì team NO3 tất cả hóa trị I

 H3PO4 thì đội PO4 gồm hóa trị III

 HOH thì đội OH gồm hóa trị I

2. Kết luận

- Hóa trị là nhỏ số biểu hiện khả năng liên kết của nguyên tử yếu tố này cùng với nguyên tử yếu tắc khác.

- Hóa trị của một thành phần được xác định theo hóa trị của H lựa chọn làm đơn vị (H hóa trị I) và hóa trị của O là hai đơn vị (O hóa trị II).

- Hóa trị của một nhóm nguyên tố cũng giống như như trên (nhóm nguyên tử được coi như một thành phần bất kỳ).

* giữ ý: Có hầu như nguyên tố chỉ diễn tả một hóa trị nhưng cũng có những nguyên tố bao gồm một vài ba hóa trị không giống nhau.

II. Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố hóa học

1. Nguyên tắc hóa trị

- cách làm hóa học của hợp chất 2 nhân tố bất kỳ: 

*

 Trong đó: (x, y) là chỉ số; (a,b) là hóa trị của những nguyên tố

• Trong công thức hóa học, tích của chỉ số với hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của thành phần kia.

- Công thức tổng quát: 

*

• Như vậy, theo phép tắc hóa trị thì: a.x = b.y

- nếu biết x, y cùng a thì ta tính được 

*

- nếu biết x, y và b thì ta tính được

*

- ví như biết a, b thì ta tính được x, y để lập bí quyết hóa học bằng cách lập tỉ lệ:

*
 (b"/a" là rút gọn gàng của b/a giả dụ có).

- rước x = b (hay b’) và y = a (hay a’);

2. Vận dụng quy tắc tính hóa trị để tính hóa trị của một nguyên tố cùng lập bí quyết hóa học tập của hợp hóa học theo hóa trị.

a) Tính hóa trị của một nguyên tố

* Ví dụ: Tính hóa trị của fe trong hợp chất FeCl3, cho biết clo hóa trị I

- hotline hóa trị của fe là a, ta có: 1.a = 3.I ⇒ a = III.

- Tương tự, ta có:

 AgCl: 1.a = 1.I ⇒ a= I; vậy Ag gồm hóa trị I

 CuCl2: 1.a = 2.I ⇒ a = II; Vậy Cu tất cả hóa trị II

 AlCl3: 1.a = 3.I ⇒ a = III; Vậy Al có hóa trị III

b) Lập phương pháp hóa học tập của hợp chất theo hóa trị

* lấy ví dụ như 1: Lập cách làm hóa học tập của hợp chất tạo vì lưu huỳnh VI cùng Oxi

- Công thức bao quát dạng: SxOy

- Theo nguyên tắc hóa trị: x.VI = y.II

- Ta lập tỉ lệ: 

*

- thường thì tỉ lệ thành phần số nguyên tử trong phân tử là rất nhiều số nguyên dễ dàng nhất, vì vậy lấy: x = 1 và y = 3.

Xem thêm: Những Câu Nói Về Quê Hương Đất Nước Đậm Đà Tình Thương

⇒ cách làm hóa học của đúng theo chất: SO3

* ví dụ như 2: Lập phương pháp hóa học của hợp chất tạo bởi vì Kali hóa trị I cùng nhóm SO4 hóa trị II

- Viết cách làm chung: Kx(SO4)y

- Theo luật lệ hóa trị: x.I = y.II

- Lập tỉ lệ: 

*

⇒ bí quyết hóa học tập của hợp chất: K2SO4

*

Bảng hóa trị của một số trong những nguyên tố chất hóa học phổ biến

Tên Nguyên tố

Ký hiệu hoá học

Hoá trị

Nguyên tử khối

Số proton

Hiđro

H

I

1

1

Heli

He

 

4

2

Liti

Li

I

7

3

Beri

Be

II

9

4

Bo

B

III

11

5

Cacbon

C

IV, II

12

6

Nitơ

N

II, III, IV,...

14

7

Oxi

O

II

16

8

Flo

F

I

19

9

Neon

Ne

 

20

10

Natri

Na

I

23

11

Magie

Mg

II

24

12

Nhôm

Al

III

27

13

Silic

Si

IV

28

14

Photpho

P

III, V

31

15

Lưu huỳnh

S

II, IV, VI

32

16

Clo

Cl

I,...

35,5

17

Argon

Ar

 

39,9

18

Kali

K

I

39

19

Canxi

Ca

II

40

20

Crom

Cr

II, III

52

24

Mangan

Mn

II, IV, VII,...

55

25

Sắt

Fe

II, III

56

26

Đồng

Cu

I, II

64

29

Kẽm

Zn

II

65

30

Brom

Br

I,...

80

35

Bạc

Ag

I

108

47

Bari

Ba

II

137

56

Thuỷ ngân

Hg

I, II

201

80

Chì

Pb

II, IV

207

82

 Hóa trị của một trong những nhóm nguyên tử hóa học

- đội Hóa trị I: Hiđroxit (dùng trong hợp chất với kim loại) (OH); Nitrat (NO3); Clorua (Cl);

* Ví dụ: NaOH (bazơ mạnh) ; HNO3 (axit mạnh); HCl (axit mạnh)

- nhóm Hóa trị II: Sunfat (SO4); Cacbonat (CO3);

* Ví dụ: H2SO4 (axit mạnh); H2CO3 (axit yếu, dễ bị phân ly)

- team hóa trị III: Photphat (PO4);

* Ví dụ: H3PO4 (axit trung bình)

III. Bài tập về hóa trị của yếu tố hóa học

* bài xích 1 trang 37 SGK Hóa 8: a) Hóa trị của một thành phần (hay team nguyên tử) là gì?

b) Khi xác định hóa trị, mang hóa trị của nguyên tố nào làm đối chọi vị, nguyên tố nào là hai 1-1 vị?

° giải thuật bài 1 trang 37 SGK Hóa 8:

a) Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu hiện khả năng links của nguyên tử (hay team nguyên tử).

b) Khi xác minh hóa trị đem hóa trị của H làm đơn vị và hóa trị của O là hai đối kháng vị.

* Bài 2 trang 37 SGK Hóa 8: Hãy xác định hóa trị của từng nguyên tố trong các hợp hóa học sau đây:

a) KH, H2S, CH4.

b) FeO, Ag2O, SiO2.

° giải mã bài 2 trang 37 SGK Hóa 8:

a) KH, H2S, CH4.

*
: với a là hóa trị của K

- Theo luật lệ hóa trị, ta có:

*

⇒ Vậy hóa trị của K là I

*
: cùng với a là hóa trị của S

- Theo luật lệ hóa trị, ta có:

*

⇒ Vậy hóa trị của S là II

*
: cùng với a là hóa trị của C

- Theo nguyên tắc hóa trị, ta có:

*

⇒ Vậy hóa trị của C là IV

b) FeO, Ag2O, SiO2.

*
: gọi b là hóa trị của Fe

- Theo nguyên tắc hóa trị, ta có:

*

⇒ Vậy hóa trị của sắt là II

*
: cùng với b là hóa trị của Ag

- Theo quy tắc hóa trị, ta có:

*

⇒ Vậy hóa trị của Ag là I

*
: với b là hóa trị của Si

- Theo quy tắc hóa trị, ta có:

*

⇒ Vậy hóa trị của tê mê là IV

* Bài 3 trang 37 SGK Hóa 8: a) Nêu phép tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy bí quyết hóa học của nhị hợp chất trong câu 2 có tác dụng thí dụ.

b) Biết phương pháp hóa học tập K2SO4 trong đó gồm K hóa trị I, team (SO4) hóa trị II. Hãy chỉ ra rằng là bí quyết hóa học tập trên cân xứng đúng theo phép tắc hóa trị.

Xem thêm: Soạn Bài Sông Núi Nước Nam Thể Thơ, Sông Núi Nước Nam

° giải thuật bài 3 trang 37 SGK Hóa 8:

a) Quy tắc hóa trị với hợp hóa học hai nguyên tố: Trong cách làm hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nhân tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.