Một Người Đi Từ A Đến B Trong 4 Ngày

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một bạn đi tự A mang lại B vào 4 ngày. Biết quãng đường đi được trong ngày đầu bởi ½ quãng lối đi trong 3 ngày còn lại; Quãng lối đi được trong ngày thứ hai bằng 1/3 quãng lối đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ ba bằng 1/4 quãng đường đi trong 3 ngày còn lại. Ngày sau cùng đi được 52km. Tính độ dài quãng đường AB.Trả lời: Độ lâu năm quãng con đường AB là km.

Bạn đang xem: Một người đi từ a đến b trong 4 ngàyQuãng lối đi trong ngày đầu tiên đi được bằng 1/2 quãng lối đi trong bố ngày còn sót lại .Nên quãng lối đi trong ngày trước tiên đi bằng 1/3 quãng đường AB

Quãng đường trong thời gian ngày thứ nhị đi được bằng 1/3 quãng đường đi đc trong cha ngày còn lại. Nên quãng đường đi trong thời gian ngày thứ bố đi được bằng 1/4 quãng mặt đường AB

Quãng lối đi được trong thời gian ngày thứ bố đi được bởi 1/4 quãng đườn đi trong bố ngày còn lại. Bắt buộc quãng lối đi được trong ngày thứ cha bằng 1/5 quãng đường AB

Vậy số phần quãng mặt đường đi trong ngày thứ 4 là: 1- (1/3 + 1/4 + 1/5)= 13/60 (quãng mặt đường AB)

Quãng đương AB là: 52: 13/60= 240 (km)


Đúng 0
bình luận (0)

Quãng lối đi trong ngày trước tiên đi được bằng 1/2 quãng đường đi trong ba ngày còn sót lại .Nên quãng đường đi trong ngày đầu tiên đi bởi 1/3 quãng đường AB

Quãng đường trong ngày thứ nhì đi được bằng 1/3 quãng đường đi đc trong tía ngày còn lại. Bắt buộc quãng đường đi trong ngày thứ ba đi được bằng 1/4 quãng đường AB

Quãng đường đi được trong thời gian ngày thứ tía đi được bằng 1/4 quãng đườn đi trong cha ngày còn lại. Nên quãng đường đi được trong ngày thứ bố bằng 1 tháng 5 quãng đường AB

Vậy số phần quãng mặt đường đi trong ngày thứ 4 là: 1- (1/3 + 1/4 + 1/5)= 13/60 (quãng con đường AB)

Quãng đương AB dài 52: 13/60= 240 (km)


Đúng 0
bình luận (0)
Các câu hỏi tương từ bỏ

Một fan đi trường đoản cú A cho B trong 4 ngày. Biết quãng lối đi được trong ngày đầu bằng ½ quãng lối đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ hai bằng 1/3 quãng lối đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ bố bằng 1/4 quãng lối đi trong 3 ngày còn lại. Ngày sau cuối đi được 52km. Tính độ nhiều năm quãng đường AB.Trả lời: Độ dài quãng con đường AB là km.


Lớp 6 Toán
5
0

Một bạn đi trường đoản cú A mang lại B vào 4 ngày. Biết quãng lối đi được trong thời gian ngày đầu bởi ½ quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng lối đi được trong ngày thứ hai bởi 1/3 quãng lối đi trong 3 ngày còn lại; Quãng lối đi được trong ngày thứ cha bằng 1/4 quãng lối đi trong 3 ngày còn lại. Ngày cuối cùng đi được 52km. Tính độ nhiều năm quãng mặt đường AB.Trả lời: Độ lâu năm quãng đường AB là km.


Lớp 6 Toán
1
0

Một tín đồ đi trường đoản cú A mang đến B trong 4 ngày. Biết quãng lối đi được trong thời gian ngày đầu bởi ½ quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ hai bằng quãng lối đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong thời gian ngày thứ tía bằng quãng đường đi trong 3 ngày còn lại. Ngày cuối cùng đi được 52km. Tính độ dài quãng con đường AB.Trả lời: Độ dài quãng con đường AB là km.


Lớp 6 Toán
7
0

Một người đi từ bỏ A mang đến B vào 4 ngày. Biết quãng lối đi được trong ngày đầu bằng ½ quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng lối đi được trong ngày thứ hai bởi quãng lối đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ ba bằng quãng đường đi trong 3 ngày còn lại. Ngày cuối cùng đi được 52km. Tính độ nhiều năm quãng con đường AB. Trả lời: Độ nhiều năm quãng con đường AB là bao nhiêu km.

Xem thêm: Mở Bài Vợ Nhặt Hay Nhất - Tuyển Tập Mở Bài Vợ Nhặt Hay Giúp Đạt Điểm Cao


Lớp 6 Toán
0
0

Một fan đi tự A mang đến B trong 4 ngày. Biết quãng lối đi được trong thời gian ngày đầu bằng ½ quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ hai bằng quãng lối đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ tía bằng quãng lối đi trong 3 ngày còn lại. Ngày cuối cùng đi được 52km. Tính độ nhiều năm quãng con đường AB.Trả lời: Độ dài quãng mặt đường AB là ....... Km.


Lớp 6 Toán
9
0

Một fan đi từ A mang lại B vào 4 ngày. Biết quãng lối đi được trong ngày đầu bằng ½ quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong thời gian ngày thứ hai bởi quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ ba bằng quãng lối đi trong 3 ngày còn lại. Ngày sau cuối đi được 52km. Tính độ lâu năm quãng mặt đường AB.Trả lời: Độ nhiều năm quãng mặt đường AB là km.


Lớp 6 Toán
0
0

Một fan đi trường đoản cú A mang lại B trong 4 ngày. Biết quãng đường đi được trong thời gian ngày đầu bởi ½ quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong thời gian ngày thứ hai bằng quãng lối đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong thời gian ngày thứ tía bằng quãng đường đi trong 3 ngày còn lại. Ngày sau cuối đi được 52km. Tính độ dài quãng mặt đường AB.Trả lời: Độ lâu năm quãng đường AB là km.


Lớp 6 Toán
2
0

Một bạn đi tự A mang đến B trong 4 ngày. Biết quãng đường đi được trong ngày đầu bởi ½ quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong thời gian ngày thứ hai bằng quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ ba bằng quãng đường đi trong 3 ngày còn lại. Ngày sau cuối đi được 52km. Tính độ nhiều năm quãng con đường AB.Trả lời: Độ nhiều năm quãng con đường AB là km.

Xem thêm: Top 15 Kem Chống Nắng Nào Tốt Giá Rẻ Chất Lượng Dưới 100K, 200K & 300K


Lớp 6 Toán
1
0

Một fan đi tự A đến B vào 4 ngày. Biết quãng đường đi được trong ngày đầu bằng ½ quãng lối đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ hai bởi quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ cha bằng quãng lối đi trong 3 ngày còn lại. Ngày ở đầu cuối đi được 52km. Tính độ lâu năm quãng đường AB.Trả lời: Độ lâu năm quãng mặt đường AB là ? km.


Lớp 6 Toán
1
0

Lớp học tập trực đường

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô mùi hương Toán 6- Thầy Đô

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô hương Toán 6- Thầy Đô

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)