Phương Trình Căn X Bằng A Vô Nghiệm Với

     
*

II. Bài tập tìm kiếm m nhằm phương trình vô nghiệm


Bài 1: Tìm m nhằm phương trình mx2 - 2(m - 1)x + m + 1 = 0 vô nghiệm

Hướng dẫn:

Do hệ số ở đổi mới x2 có cất tham số m, nên lúc giải bài toán ta đề xuất chia hai trường vừa lòng là m = 0 với m ≠ 0.

Bạn đang xem: Phương trình căn x bằng a vô nghiệm với

Lời giải:

Bài toán được chia thành 2 trường hợp

* TH1: m = 0

*

Với m = 0 thì phương trình mx2 - 2(m - 1)x + m + 1 = 0 có nghiệm 

* TH2: m ≠ 0

Phương trình vươn lên là phương trình bậc hai một ẩn:

mx2 - 2(m - 1)x + m + 1 = 0

Để phương trình vô nghiệm thì ∆"

*

Bài 2: Tìm m để phương trình 5x2 - 2x + m = 0 vô nghiệm

Hướng dẫn:

Do thông số ở biến đổi x2 là một số khác 0 đề nghị phương trình là phương trình bậc hai một ẩn. Ta đã áp dụng đk để phương trình bậc nhị một ẩn vô nghiệm vào giải bài bác toán.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Lịch Sử Bài 22 Lớp 11 Bài 22 Có Đáp Án Hay Nhất, Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22 Có Đáp Án

Lời giải:

Để phương trình 5x2 - 2x + m = 0 vô nghiệm thì ∆"

*

Bài 3: Tìm m để phương trình 3x2 + mx + m2 = 0 vô nghiệm

Hướng dẫn:

Do thông số ở trở thành x2 là một vài khác 0 buộc phải phương trình là phương trình bậc nhị một ẩn. Ta sẽ áp dụng điều kiện để phương trình bậc hai một ẩn vô nghiệm vào giải bài bác toán.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn 8 Hội Thoại, Ngữ Văn Lớp 8, Soạn Bài Hội Thoại Ngắn Nhất

Lời giải:

Để phương trình 3x2 + mx + m2 = 0 vô nghiệm thì ∆ 2 - 4.3.m2 2 2 + mx + m2 = 0 vô nghiệm

Bài 4: Tìm m nhằm phương trình m2x2 - 2m2x + 4m2 + 6m + 3 = 0 vô nghiệm

Hướng dẫn:

Do hệ số ở đổi thay x2 bao gồm chứa thông số m, nên lúc giải vấn đề ta cần chia nhì trường vừa lòng là m = 0 cùng m ≠ 0.

Lời giải:

* TH1: m = 0

Phương trình thay đổi phương trình số 1 một ẩn 0x = -3 (phương trình vô nghiệm)

Với m = 0 thì phương trình vô nghiệm

* TH2: m ≠ 0

Để phương trình m2x2 - 2m2x + 4m2 + 6m + 3 = 0 vô nghiệm thì ∆"

*

Vậy với mọi m ≠ - 1 thì phương trình m2x2 - 2m2x + 4m2 + 6m + 3 = 0 vô nghiệm