Review 1 (Units 1

     

Bài học Unit 3 tiếng Anh lớp 11 bắt đầu phần review skills giúp những em củng cố kỹ năng và kiến thức bài học tập về về khả năng đọc, nghe, nói viết về chủ thể trở bắt buộc tự lập.

Bạn đang xem: Review 1 (units 1


Read and complete the text with the words from the box. (Đọc và chấm dứt đoạn văn bằng từ đến trong khung)

possibility unemployment practical decisions hopefully straight advantage qualifications

The most important decisions.

Around the age of seventeen, you have to make one of the most important (1)_______ in your life. Bởi you stay on at school và (2)_______ go to lớn university later? Or bởi you leave school khổng lồ start work or a training course? This is your decision, but you should remember two things: there ismore (3)______ among young people who have not been khổng lồ university, và people with the right skills have a big (4)______ in the job market. If you make the decision khổng lồ go (5)___________________ into a job, there are many opportunities for training. While you are earning, you can also take eveningclasses khổng lồ gain (6)_______ , which will help you to get ahead in your career more quickly. Another (7)______ is that you start work và take a break to study when you are older. This is the best way to save up money for your studies, & get (8)______ experience.

bài bác dịch với câu trả lời chi tiết:

1. Decisions 2. Hopefully 3. Unemployment

4. Advantage 5. Straight 6. Qualifications

7. Possibility 8. Practical

Bài dịch: 

QUYẾT ĐỊNH quan TRỌNG NHẤT

Khoảng mười bảy tuổi, các bạn phải thực hiện một trong những quyết định đặc trưng nhất trong cuộc đời bạn. Chúng ta có sinh hoạt lại trường học và hy vọng đi học đại học? Hay bạn bỏ học để bắt đầu công câu hỏi hoặc một khóa dạy nghề? Đây là quyết định của bạn, nhưng bạn nên nhớ nhì điều: ngày càng nhiều người thất nghiệp trong số những thanh niên không đi học, và những người có tài năng phải có một điểm mạnh lớn trong thị trường lao động. Nếu bạn quyết định làm ngay, tất cả rất nhiều cơ hội để đào tạo. Trong khi chúng ta kiếm được, bạn cũng có thể tham dự những lớp học buổi tối để sở hữu được bởi cấp, điều này sẽ giúp bạn đã đạt được trong sự nghiệp của bạn nhanh hơn. Một điều hoàn toàn có thể là bạn bước đầu làm vấn đề và nghỉ ngơi ngơi để học tập khi bạn lớn hơn. Đây là cách tốt nhất có thể để tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền cho câu hỏi học tập của bạn, và có được kinh nghiệm tay nghề thực tiễn.


 Read the text again và answer the questions. (Đọc lại bài đọc và vấn đáp câu hỏi.)

When vị you have to make one of the biggest decisions in your life? What are the job prospects for people who haven’t been khổng lồ university? What is the advantage of having the right skills?What opportunities are there for you if you decide lớn go straight into a job?

bài bác dịch và câu trả lời cụ thể

1. Around the age of seventeen. 2. There is more unemployment. 3. Getting a job more easily. 4. There are many opportunities for training.

Bài dịch:  1. Lúc nào bạn phải thực hiện trong số những quyết định lớn nhất trong cuộc đời? khoảng mười bảy tuổi. 2. Triển vọng bài toán làm cho những người chưa mang lại trường là gì? có không ít người thất nghiệp. 3. ưu thế của vấn đề có những kỹ năng chính xác là gì? Được một các bước dễ dàng hơn. 4. Có cơ hội nào cho mình nếu bạn quyết định đi làm việc ngay? gồm rất nhiều cơ hội để đào tạo.


Work with your partner. Make a conversation about your friend"s problem & give them advice. Use your own ideas or the suggestions below. (Làm vấn đề với chúng ta bên cạnh, thì thầm về vấn đề bạn em đang gặp mặt phải và mang lại họ lời khuyên. Dùng ý tưởng phát minh của em hoặc những lưu ý dưới đây.)

Your friend’s problem: getting bad exam results Your advice: spend less time surfing the mạng internet for pleasure spend more time searching information for assignments work harder ask a teacher for extra tuition

bài bác dịch với câu vấn đáp chi tiết: 

Rose: Peter, what is the matter with you? (Peter, tất cả chuyện gì với bạn vậy?) Peter: I got bad exam results. I am very sad & disappointed. (Bài thi của tớ bị điểm kém. Tớ rất ai oán và thất vọng.) Rose: I know that, but don"t worry too much. (Tớ phát âm điều đó, cơ mà đừng lo ngại quá nhé.) Peter: Can you give me some advice to improve my study results? (Bạn có thể cho tớ một số trong những lời khuyên nhằm tớ gồm thể cải thiện kết quả học tập tập của tớ không?) Rose: I think you should study harder and spend more time researching information for assignments instead of leisure activities. (Tớ nghĩ bạn nên học tập cần cù hơn, để nhiều thời gian nghiên cứu và phân tích thông tin cho bài tập thay bởi tìm niềm vui.) When you have a problem, you can ask other friends or teachers for help. (Khi bạn gặp mặt vấn đề nào đó, chúng ta có thể nhờ các bạn khác hoặc gia sư trợ giúp.) Besides, you can find a tutor at home. (Bên cạnh đó, chúng ta có thể tìm một cô giáo dạy kèm sống nhà.) If you try your best, you can get good scores on the next exams. (Nếu bạn cố gắng hết sức, bạn có thể đạt được điểm số cao trong những kỳ thi tiếp theo.) Peter: I see. Those are good ideas. Thanks Rose! (Tớ gọi rồi. Đó thực là những chủ ý hay. Cảm ơn Rose!) Rose: You’re welcome, Peter.


 Listen to the recording about relationship problems between parents and teenage I children. Decide whether the following statements arc true (T), or false (F) according I to the speaker. (Hãy nghe đoạn ghi âm nói về những vấn đề trong quan hệ nam nữ giữa cha mẹ và con cái tuổi bắt đầu lớn cùng xem thứ phần đa lời phát biểu đó là đúng tốt sai theo chủ ý trong đoạn ghi âm.)

  T F

1. Parents sometimes find it hard khổng lồ talk to their teenage children.

2. Teenagers always like talking about their school work.

Xem thêm: Một Mảnh Sân Nhà Có Hình Dạng Và Kích Thước, Như Hình 4

3. Teenagers hate questions that aim to check up on them.

4. Parents should push their teenage children lớn talk about school, work & future plans, if necessary.

5. Parents should watch for danger signs in some teenagers who may smoke or try using drugs or alcohol.

bài xích dịch, câu trả lời chi tiết và audio script.

1. T 2.F 3. T 4. F 5. T

Bài dịch: 

1. Phụ huynh đôi khi gặp mặt khó khăn khi thì thầm với những thiếu niên. 2. Thanh thiếu niên thường xuyên thích nói tới việc trường học của họ. 3. Thanh thiếu thốn niên ghét các thắc mắc nhằm chất vấn chúng. 4. Các bậc bố mẹ nên các con của chính bản thân mình để nói về trường học, công việc và những kế hoạch tương lai, nếu như cần. 5. Các bậc phụ huynh nên theo dõi những dấu hiệu nguy khốn ở một số thanh thiếu thốn niên như thuốc lá hoặc thử thực hiện ma túy hoặc rượu.

Audio Script:

During the teenage years, it is at times difficult for parents khổng lồ talk khổng lồ their children.! Teenagers often seem khổng lồ hate being questioned. They seem unwilling to talk about their work at school. This is a normal psychological development at this age. Although it can be hard for parents to understand, it is part of becoming independent. Teenagers are trying lớn be adults while they are still growing up. Young people often dislike talking if they realise that parents are trying to kiểm tra up on them. Parents should find ways khổng lồ talkl to lớn their teenage children about school, work and future plans, but should not push them tol talk if they don"t want to Parents should also watch for danger signs. For example, some teenagers in trying to bo adults may experiment with alcohol, drugs or smoking. It is necessary for parents khổng lồ watch for any signs of different behaviour, which may be connected with these dangers và offer help if necessary.

Dịch Script:

Trong trong năm thiếu niên, song khi phụ huynh khó rỉ tai với con mình. Thanh thiếu niên thường dường như ghét bị thẩm vấn. Họ bên cạnh đó không muốn nói tới việc của mình ở trường. Đây là một trong những sự cải cách và phát triển tâm lý thông thường ở tuổi này. Mặc dù phụ huynh có thể cạnh tranh hiểu nhưng lại nó là một trong những phần của bài toán trở cần độc lập. Thanh thiếu thốn niên đang cố gắng để được trưởng thành trong lúc họ vẫn còn đấy lớn lên. Những giới trẻ thường ko thích thì thầm nếu họ nhận thấy rằng phụ huynh đang nỗ lực kiểm tra chúng. Phụ huynh nên kiếm tìm cách rỉ tai với con cháu tuổi thanh niên về trường học, quá trình và những kế hoạch tương lai, nhưng không nên ép họ rỉ tai nếu chúng ta không muốn cha mẹ cũng đề nghị theo dõi những dấu hiệu nguy hiểm. Ví dụ, một số trong những thanh thiếu niên nỗ lực để học làm bạn lớn như thử nghiệm với rượu, ma túy hoặc hút thuốc lá lá. Phụ huynh cần phải theo dõi ngẫu nhiên dấu hiệu làm sao của hành vi khác nhau, rất có thể là tương quan đến những nguy khốn này và giúp đỡ nếu cần.


Read the advertisements và choose one of the language schools you want to attend khổng lồ improve your English. (Hãy đọc phần nhiều phần quảng cáo rồi chọn 1 trong hồ hết trường dạy ngoại ngữ em mong theo học tập để nâng cao vốn giờ Anh của mình)

After reading the advertisements và considering them carefully, I think I will attend the Academy of Foreign Languages to improve my English. The Academy of Foreign Languages has many different English courses available for different levels, from elementary to lớn intermediate classes. I can choose the most appropriate course for myself. In addition to English courses, there are also many other language courses such as French, Chinese và Japanese. I can learn other languages as well if I want. Besides that, study time in the evening is also very suitable for me.The most important thing is that Academy’s location is very near my house. It’s very convenient, so I can save time. (Sau khi đọc các bài lăng xê và quan tâm đến cẩn thận, tôi cho là tôi đã tham gia vào học viện Ngoại ngữ để nâng cấp tiếng Anh của tôi. Học viện chuyên nghành Ngoại ngữ có khá nhiều khóa học tập tiếng Anh không giống nhau dành cho các cấp cho độ khác biệt từ những lớp sơ cấp, cơ phiên bản đến trung cấp. Tôi hoàn toàn có thể chọn khóa học cân xứng nhất cho bạn dạng thân mình. Ngoài những khóa học tập tiếng Anh, tại đây cũng có nhiều khóa học ngôn từ khác như giờ Pháp, tiếng Trung, cùng tiếng Nhật. Tôi có thể học thêm những ngôn ngữ khác trường hợp tôi muốn. ở bên cạnh đó, thời hạn học vào trời tối cũng rất phù hợp với tôi. Điều đặc biệt nhất là add của học viện rất gần công ty tôi. Rất thuận tiện, vì vậy tôi hoàn toàn có thể tiết kiệm thời hạn của mình).


Write a letter requesting more information about the language courses. You can ask about the starting date, course duration, teachers" experience, fees & course certificate. (Em hãy viết một bức thư yêu cầu cho biết thêm thông tin về các khóa học ngoại ngữ. Em rất có thể yêu ước về ngày bắt đầu học, thời gian ca khóa học, kinh nghiệm của giáo viên, chi phí khóa học và chứng chỉ của khóa học.)

bài xích dịch cùng câu vấn đáp chi tiết:

Dear Ms Helen. I saw your advertisement about the language courses on your website. I am interested in learning English, & I am writing khổng lồ enquire about the English courses at your center. I can read & write in English, but I can"t speak the language very well. If necessary. I can complete an oral test. I want to lớn improve my pronunciation, & hope to be able lớn practise my English with native speakers. I would also lượt thích to have more information about the starting date, course duration, teachers’ experience, fees and course certificate. I look forward to hearing from you soon. Your truly. Minh Nguyet


Bai dịch: 

Cô Helen thân mến. Tôi đang xem quảng cáo của chúng ta về các khóa học ngôn từ trên trang web của cô. Tôi để ý đến việc học tiếng Anh, với tôi viết thư nhằm hỏi về các khóa học tập tiếng Anh trên trung trọng tâm của cô. Tôi có thể đọc với viết bằng tiếng Anh, dẫu vậy tôi tất yêu nói giỏi. Giả dụ cần. Tôi có thể dứt một bài xích kiểm tra miệng. Tôi muốn nâng cao cách phạt âm của tôi, và hy vọng có thể thực hành giờ Anh của mình với người bản xứ. Tôi cũng muốn có thêm thông tin về ngày bắt đầu, thời gian khóa học, kinh nghiệm tay nghề của giáo viên, lệ mức giá và chứng từ khóa học. Tôi ý muốn sớm nhận thấy hồi âm từ cô. Trân trọng.

Xem thêm: Ngày Chia Ly Không Còn Gì Trong Tay, Phương Phương Thảo

Minh Nguyệt


Như vậy là những em sẽ xem qua bài xích giảng phần Unit 3 nhận xét skills lịch trình Tiếng Anh lớp 11 mới về chủ thể trở đề xuất tự lập. Để củng cố kiến thức và kỹ năng bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 1 lớp 11 mới review skills.