SKILLS 2 UNIT 4 LỚP 8 TRANG 45

     

Tưởng tượng rằng em đã tham gia một cuộc thi viết về phong tục và truyền thông và lựa chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ viết một bài miêu tả về điệu múa này. Ban đầu với câu sau đây.

Bạn đang xem: Skills 2 unit 4 lớp 8 trang 45


Task 1. Look at the picture. What tradition bởi vì you think this is? cốt truyện your ideas with a partner.

(Nhìn vào hình. Chúng ta nghĩ đó là truyền thống nào? chia sẻ những chủ ý của em với bạn học.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

I think it is Xoe dance.

(Tôi suy nghĩ nó là điệu múa xòe.)


Task 2. Listen khổng lồ Mai"s presentation and complete the table with no more than three words from the recording.

(Nghe bài bác thuyết trình của Mai và hoàn thành bảng cùng với không rộng 3 tự từ bài bác nghe.)

What is the tradition?

The xoe dance

What does the dance express?

Working life and wishes for a (1)_______

Where vị people perform xoe?

Public and (2)_______

How many xoe dance forms are there?

More than (3)_______

What is the most popular form?

(4)_______

Why is it the most popular?

It expresses (5)_______

How bởi vì people perform it?

Make a circle around the (6)_______and dance to (7)_______

Why should they continue this tradition?

It reflects Thai (8)_______

Phương pháp giải:

Audio Script:

Today I’m going to lớn tell you about the xoe dance, a traditional dance of the bầu ethnic group in VietNam. Thai people have followed this spiritual tradition for generations.

The xoe dance expresses people’s working life và wishes for a happy và wealthy life. It is performed in both public and private gatherings such as celebrations, festivals or family reunions.

The xoe dance has more than 30 forms based on the first six ancient forms. The most popular size is the xoe vong or ‘circle dance’ because it expresses social unity. People, young or old alike, join hands to lớn make a circle around the fire & dance to lớn the music. Besides the circle dance, there are dances with conical hats, paper fans or scarves.

Old people say they shouldn’t break with this tradition because it reflects bầu culture and lifestyle. As a bầu folk song goes, without the xoe dance, the rice won’t grow và people won’t get married.

Dịch bài bác nghe:

Hôm ni tôi sẽ kể cho bạn nghe về điệu múa xòe, điệu nhảy truyền thống lịch sử của dân tộc bản địa Thái tại Việt Nam. Người thái lan đã theo truyền thống lịch sử tâm linh này qua nhiều thế hệ.

Các điệu múa xòe thể hiện cuộc sống và muốn muốn thao tác làm việc của mọi tín đồ cho một cuộc sống hạnh phúc và giàu có. Nó được triển khai trong cả các cuộc tụ tập chỗ đông người và cá nhận như lễ kỷ niệm, liên hoan hoặc đoàn tụ gia đình.

Xem thêm: Mọi Vật Thể Đều Cấu Tạo Nên Từ, Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 8

Múa xòe tất cả hơn 30 hình thức dựa trên sáu vẻ ngoài cổ xưa. Các vẻ ngoài phổ biến đổi nhất là xòe vòng hoặc "nhảy vòng tròn" vì chưng nó thể hiện sự đồng đẳng xã hội. Phần đa người, trẻ tốt già, cùng phổ biến tay chế tác vòng tròn xung quanh ngọn lửa với nhảy theo âm nhạc. ở bên cạnh các vòng tròn , có những điệu múa với nón hình nón, quạt giấy hoặc cái khăn.

Người già nói rằng họ tránh việc phá vỡ vạc với truyền thống lịch sử này bởi vì nó phản bội ánh văn hóa Thái với lối sống. Như một bài xích hát dân gian Thái Lan, không tồn tại điệu múa xòe, cây lúa đã không trở nên tân tiến và đều người sẽ không kết hôn.

Lời giải bỏ ra tiết:

(1) happy và wealthy

(2) private gatherings

(3) 30

(4) the circle dance

(5) social

(6) fire

(7) the music

(8) culture và lifestyle

 

What is the tradition?

(Nó là truyền thống gì?)

The xoe dance

(Điệu múa xòe)

What does the dance express?

(Điệu múa biểu lộ điều gì?)

Working life and wishes for a happy and wealthy life

(cuộc sống thao tác và phần đa ước mơ về cuộc sống đời thường hạnh phú với sung túc)

Where vì chưng people perform xoe?

(Người ta diễn tả múa Xòe sinh hoạt đâu?)

Public and private gatherings 

(buổi tụ họp chỗ đông người hoặc cá nhân)

How many xoe dance forms are there?

(Có bao nhiêu bề ngoài múa xòe?)

More than 30

(Hơn 30)

What is the most popular form?

(Hình thức múa thông dụng là gi?)

the circle dance

(Múa vòng tròn)

Why is it the most popular?

(Tại sao nó là vẻ ngoài múa phổ biến?)

It expresses social unity

(Nó miêu tả sự cấu kết xã hội)

How do people perform it?

(Người ta thuyết trình nó như vậy nào?)

Make a circle around the fire and dance to the music

(Làm một vòng tròn quanh gò lửa cùng múa theo điệu nhạc)

Why should they continue this tradition?

(Tại sao họ tiếp tục truyền thống của họ?)

It reflects Thai culture và lifestyle

(Nó phản nghịch ánh văn hóa và phong cách sống của fan Thái)


Task 4. Work in pairs. Read about a traditional Japanese dance. Make complete sentences, using the information given.

(Làm theo cặp. Đọc về một điệu múa Nhật bạn dạng truyển thống. Hoàn thành câu, sử dụng thông tin được cho.)

Example:

The Obon dance is a traditional Japanese dance.

(Ubon là điệu múa truyền thống cuội nguồn của bạn Nhật.)

What"s the tradition?

The Obon dance

What does the dance express?

People honouring their ancestors

When vì people perform the Obon dance?

Obon festival, in mid- August in many regions of japan and in mid-July in other regions

How many Obon dance forms are there?

Different forms in different regions

What is the most typical form?

Circle dance

How do people perform it?

Make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, và some counter-clockwise

Why should they continue this tradition?

One of the most important traditions; lots of people come back khổng lồ reunite with their families during the Obon festival

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Truyền thống là gì?

Vũ điệu Obon

Bài múa trình bày điều gì?

Mọi fan thể hiện sự tôn kính tổ tiên của họ

Khi nào phần đông người biểu diễn vũ điệu Obon?

Lễ hội Obon, vào giữa tháng 8 ở nhiều vùng của Nhật bản và vào thời điểm giữa tháng 7 ở những vùng khác

Vũ điệu Ubon bao gồm bao nhiêu hình thức?

Các hiệ tượng khác nhau ở các vùng khác nhau

Hình thức tiêu biểu nhất là gì?

Múa vòng tròn

Mọi người trình diễn nó cầm cố nào để nó?

Tạo một vòng tròn xung quanh yagura, một sảnh khấu bằng gỗ cao; một vài vũ công dịch chuyển theo chiều kim đồng hồ đeo tay và một trong những ngược chiều kim đồng hồ

Tại sao họ nên tiếp tục truyền thống này?

Một trong số những truyền thống quan trọng đặc biệt nhất; rất nhiều người trở về sum vầy với gia đình trong tiệc tùng, lễ hội Obon

Lời giải bỏ ra tiết:

The Obon dance is a traditional Japanese dance. People have the honour of their ancestors. The Obon festival takes place in mid-August in many regions of japan and in mid-July in other regions. There are many forms in different regions. The most typical form is circle dance. People make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. This is one of the most important traditions. A lot of people come back to lớn reunite with their families during the Obon festival.

Tạm dịch:

Điệu múa Obon là 1 trong điệu múa truyền thống lâu đời Nhật Bản. Tín đồ ta có sự tôn trang đôi với tiên sư cha của họ. Tiệc tùng Obon ra mắt vào vào giữa tháng 8 ở nhiều nơi trên nước Nhật với vào thời điểm giữa tháng 7 làm việc những khu vực khác. Tất cả nhiều vẻ ngoài múa nghỉ ngơi những khu vực khác nhau. Hiệ tượng tiêu biểu tốt nhất là múa vòng tròn. Bạn ta làm thành một vòng tròn quanli một yagura, một sảnh khấu cao bởi gỗ; vài ba vũ công dịch rời theo kim đồng hồ đeo tay và vài người dịch chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Đây là phần nhiều truyền thống đặc trưng nhất. đa số người trở về sum vầy với mái ấm gia đình họ trong suốt tiệc tùng, lễ hội Obon.


Task 5. Imagine that you are joining a writing contest about customs and traditiond & have chosen khổng lồ write about the Obon dance. Now write a mô tả tìm kiếm of this dance. Begin with the following sentence.

(Tưởng tượng rằng em đã tham gia một cuộc thi viết về phong tục và truyền thông media và lựa chọn viết về điệu múa Obon. Bây chừ viết một bài biểu đạt về điệu múa này. Bắt đầu với câu sau đây.)

There is a tradition in nhật bản that people perform the Obon dance during the Obon festival. ___________________

Lời giải đưa ra tiết:

There is a tradition in japan that people perform the Obon dance during the Obon festival. The festival takes place in mid-August in many regions of Japan. There are many different forms of Obon dance in different regions. In order to perform it, people make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. I really lượt thích this dance.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài 3 Trang 44 Địa 12, Bài Tập 3 Trang 44 Sgk Địa Lý 12

Tạm dịch:

Có một truyền thống ở Nhật bạn dạng đó là fan ta trình diễn điệu múa Obon vào suốt lễ hội Obon. Lễ hội ra mắt vào tháng 8 ở các vùng Nhật Bản. Tất cả nhiều vẻ ngoài múa Obon khác biệt ở nhiều vùng không giống nhau. Để trình diễn nó, fan ta làm cho thành một vòng tròn xung quanh một yagura, một sảnh khấu cao bởi gỗ; vài vũ công dịch chuyển theo kim đồng hồ, cùng vài người ngược chiều kim đồng hồ. Tôi thật sự rất thích điệu múa này.