Soạn Văn Bài Đặc Điểm Loại Hình Của Tiếng Việt

     
*

*

Soạn bài: Đặc điểm loại hình của giờ Việt

I. Mô hình ngôn ngữ

- loại hình là tập hợp phần nhiều sự vật, hiện tượng lạ có cùng phổ biến những đặc trưng cơ phiên bản nào đó.

Bạn đang xem: Soạn văn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt

- mô hình ngôn ngữ là một trong kiểu cấu tạo ngôn ngữ, vào đó bao gồm hệ thống những đặc điểm có tương quan với nhau, đưa ra phối lẫn nhau.

- có hai loại hình ngôn ngữ:

+ mô hình hôn ngữ solo lập (tiếng Việt, giờ Thái, giờ Hán...)

+ loại hình ngôn ngữ hòa kết (tiếng Nga, giờ đồng hồ Anh, giờ đồng hồ Pháp...)

II. Đặc điểm loại hình của giờ đồng hồ Việt

1.Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp. Về khía cạnh ngữ âm, mang tiếng âm tiết, về phương diện sử dụng, tiếng có thể là từ bỏ hoặc yếu tố kết cấu từ.

2. Tự không chuyển đổi hình thái

3. Biện pháp chủ yếu để thể hiện ý nghĩa ngữ pháp là sắp đặt từ theo vật dụng tự trước sau và sử dụng các hư từ.

LUYỆN TẬP

Câu 1 (trang 58 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

a,

- Nụ khoảng xuân (1) giữ sứ mệnh là xẻ ngữ của câu (bổ sung ý nghĩa cho từ hái)

 - Nụ trung bình xuân (2) đóng sứ mệnh là chủ ngữ của câu.

b,

- Bến (1) là ngã ngữ chỉ đối tượng người tiêu dùng (cho động từ nhớ).

- Bến (2) là công ty ngữ.

c,

- Trẻ (1), già (1) là ngã ngữ cho các động từ (yêu, kính).

- Trẻ (2), già (2) đóng vai trò làm chủ ngữ vào câu.

d,

Vai trò ngữ pháp của từ bống trong đoạn văn:

- bống (1): bổ ngữ chỉ đối tượng cho động từ đem.

Xem thêm: Kể Chuyện Lớp 5 Tiếng Vĩ Cầm Ở Mỹ Lai, Tiếng Việt Lớp 5, Tải Kể Chuyện Lớp 5: Tiếng Vĩ Cầm Ở Mỹ Lai

  - bống (2): bổ ngữ chỉ đối tượng người tiêu dùng cho rượu cồn từ thả xuống.

- bống (3): bổ ngữ chỉ đối tượng người sử dụng cho rượu cồn từ thả.

- bống (4): bổ ngữ cgo cồn từ đưa.

- bống (5): chủ ngữ vào câu.

- bống (6): chủ ngữ trong câu.

Câu 2 (trang 58 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

Ví dụ:

He went on the morning.

Dịch: Anh ấy đi sáng nay.

Loại hình ngữ điệu hòa kết của tiếng Anh trình bày ở: từ bao gồm sự biến đổi về hình thức: đụng từ went (đi, vẫn đi) có hiệ tượng tồn tại sinh hoạt quá khứ. Thì hiện tại của tự này được viết là go.

Xem thêm: Unit 8 Skill 1 Lớp 6 - Tiếng Anh Lớp 6 Unit 8 Skills 1 Trang 22

Loại hình ngữ điệu đơn lập trong câu dịch của giờ Việt không tồn tại sự đổi khác về hiệ tượng (giữ nguyên cồn từ đi).