Thông tư 12 2021 tt bxd

     
cầm tắt nội dung VB cội Tiếng Anh hiệu lực thực thi hiện hành VB tương quan Lược đồ câu chữ MIX cài về
Đăng nhập thông tin tài khoản actech.edu.vn với đăng ký sử dụng ứng dụng tra cứu vãn văn bản.

Bạn đang xem: Thông tư 12 2021 tt bxd

">Theo dõi hiệu lực thực thi VB
chia sẻ qua:
*
*

đăng nhập tài khoản gói giờ đồng hồ Anh hoặc nâng cấp để sở hữu file. Nếu quý khách chưa xuất hiện tài khoản, vui lòng đăng ký tại đây!
đăng nhập thông tin tài khoản gói tiếng Anh hoặc nâng cấp để tải file. Trường hợp quý khách chưa xuất hiện tài khoản, vui miệng đăng ký tại đây!

BỘ XÂY DỰNG

_______

Số: 12/2021/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021


Căn cứ phương pháp Xây dựng ngày 18 mon 6 năm 2014;

Căn cứ luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của giải pháp Xây dựng ngày 17 mon 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của cục Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 mon 02 năm 2021 của chính phủ nước nhà về thống trị chi phí đầu tư xây dựng;


Theo đề xuất của cục trưởng Cục tài chính xây dựng cùng Viện trưởng Viện kinh tế tài chính xây dựng;

Bộ trưởng cỗ Xây dựng phát hành Thông tư ban hành định mức xây dựng.


Điều 3. Định mức xây dựng pháp luật tại Thông tứ này thay thế định mức gây ra đã phát hành tại Thông tứ số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của cục trưởng bộ Xây dựng phát hành định nấc xây dựng; Thông tứ số 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của cục trưởng bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và bốn vấn đầu tư chi tiêu xây dựng và sửa chữa Phụ lục số II phát hành kèm theo Thông tứ số 02/2020/TT-BXD ngày đôi mươi tháng 7 năm 2020 của bộ trưởng bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tứ có liên quan đến cai quản chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng.

Xem thêm: Phân Biệt Đường Tròn Và Hình Tròn Có Bao Nhiêu Độ, Phân Biệt Đường Tròn Và Hình Tròn


Điều 4. Những tổ chức, cá nhân có tương quan đến khẳng định và làm chủ chi phí của những dự án đầu tư xây dựng theo chính sách của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 mon 02 năm 2021 của cơ quan chính phủ về thống trị chi phí đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

-Thủ tướng, các PTT bao gồm phủ;

-Các Bộ, cơ sở ngang Bộ, phòng ban thuộc chủ yếu phủ;

-HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực nằm trong TW;

-Văn phòng tw Đảng và những ban củaĐảng;

-Văn phòng Quốc hội;

-Văn phòng chính phủ;

-Văn phòng quản trị nước;

-Toà án nhân dân buổi tối cao;

-Viện Kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao;

-Cơ quan lại Trung ương của các đoàn thể;

-Cục đánh giá văn bạn dạng - cỗ Tư pháp;

-Các tập đoàn lớn kinh tế, Tổng doanh nghiệp nhà nước;

-Sở Xây dựng những tỉnh, tp trực ở trong TW;

-Công báo;WebsiteChính phủ;WebsiteBộ Xây dựng;

-Lưu: VT; cục KTXD; ViệnKTXD; (100b).

Xem thêm: Xem Trực Tiếp Champions League 2021, Link Xem Trực Tiếp Cúp C1 2021/22

KT. BTRƯỞNGTHTRƯỞNG

Bùi Hồng Minh


Định nút dự toán phát hành kèm theo
Thuộc tính văn bản
Thông tứ 12/2021/TT-BXD của bộ Xây dựng về việc phát hành Định nút xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đã biết
phấn kích đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để coi Số công báo. Nếu chưa có tài khoản quý khách hàng đăng ký kết tại đây!
Số hiệu: 12/2021/TT-BXD Ngày đăng công báo: Đã biết
vui mừng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để coi Ngày đăng công báo. Nếu chưa tồn tại tài khoản người sử dụng đăng ký kết tại đây!
sung sướng đăng nhập tài khoản để coi Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản người tiêu dùng đăng ký kết tại đây!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
vui mắt đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để xem tình trạng hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản khách hàng đăng ký kết tại đây!
Lĩnh vực: tạo ra

Tóm tắt văn bản

Bộ Xây dựng phát hành 08 Định nấc xây dựng


Cụ thể, bộ Xây dựng công bố 08 định mức xây dựng, bao gồm có: Định mức dự trù khảo giáp xây dựng công trình; Định mức dự trù xây dựng công trình; Định mức dự trù lắp đặt khối hệ thống kỹ thuật của công trình; Định mức dự trù lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; Định mức dự toán thí nghiệm chăm ngành xây dựng; Định nút dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; Định mức sử dụng vật tư xây dựng; Định mức bỏ ra phí làm chủ dự án và tư vấn chi tiêu xây dựng.

Trong đó, tập định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm 13 chương được mã hóa thống độc nhất theo nhóm, loại công tác làm việc hoặc kết cấu xây dựng. Tập định mức dự toán khảo tiếp giáp xây dựng bao gồm 10 chương được mã hóa thống duy nhất theo nhóm, loại công tác làm việc và các phụ lục kèm theo. Tập định mức dự toán xây dựng công trình bao hàm 04 chương được mã hóa thống độc nhất vô nhị theo nhóm, loại công tác làm việc lắp đặt…