Tìm ưcln của 40 và 60

     

This site is best viewed with Javascript. If you are unable lớn turn on Javascript, please click here.
Bạn đang xem: Tìm ưcln của 40 và 60

Tìm ước tầm thường lớn nhất bằng cách phân tích thừa số nguyên tố
Cũng liên quan lại đến dữ liệu đầu vào của bạnCách giải khác
*
*
*
*

*
*
*
*Xem thêm: Sự Phát Triển Của Mạng Xã Hội Hiện Nay, Mạng Xã Hội Là Gì

Chúng tôi đến là bạn đã viết:

gcf40,50,60

Đây là bài toán về tìm ước thông thường lớn nhất bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm các thừa số nguyên tố của 40

*Xem thêm: Hình Thang Cân Giải Sgk Toán 8 Bài 3 Hình Học Tập 1 (Trang 74, 75)

*

Xác định những thừa số nguyên tố nào là thừa số tầm thường của tất cả các số ban đầu: