Tính độ dài chuỗi trong c++

     

Hướng dẫn tính độ lâu năm chuỗi trong C. Bạn sẽ học được giải pháp tính độ dài chuỗi bằng cách sử dụng hàm strlen trong C sau bài viết này.

Bạn đang xem: Tính độ dài chuỗi trong c++

Độ lâu năm chuỗi vào C là gì

Chúng ta coi độ nhiều năm chuỗi trong C chính là tổng số mã ký tự làm cho các ký kết tự trong nó. Cùng do các ký tự vào C thường xuyên được tạo vày một mã ký kết tự cần trong phần lớn trường thích hợp thì độ nhiều năm chuỗi chính là số ký kết tự làm cho chuỗi đó.

Ví dụ chuỗi bigcityboy được tạo vì 10 cam kết tự, cần độ nhiều năm của chuỗi này bằng 10 đối kháng vị.

Lưu ý rằng độ dài của chuỗi có thể khác với số cam kết tự bao gồm trong chuỗi, trong trường phù hợp tồn tại ký tự được tạo vày hơn 2 mã cam kết tự, như thể ký tự giờ Việt tất cả dấu, hay những kanji tiếng Nhật chẳng hạn.

Copy

char srt1<>="bigcityboy";// độ nhiều năm chuỗi str1 = 10char srt2<>="đế";// độ nhiều năm chuỗi str2 = 5

Tính độ lâu năm chuỗi bằng hàm strlen trong C

Hàm strlen vào C là 1 hàm có sẵn header file string.h, giúp họ tính độ dài chuỗi trong đối số.

Cú pháp thực hiện hàm strlen để tính độ dài chuỗi trong C như sau:


strlen(str);


Trong đó str là tên gọi của chuỗi nên tính độ dài.

Hàm strlen() đang trả về độ nhiều năm chuỗi ký tự được gán trong chuỗi. Chú ý rằng đây là độ dài (số cam kết tự) của chuỗi quý hiếm gán trong chuỗi, cho nên vì vậy nó sẽ không bao gồm cả cam kết tự ngừng chuỗi khi tính độ dài.

Xem thêm: Hình Ảnh Que Thử Thai Như Thế Nào Là Có Bầu, Que Thử Mấy Vạch Là Có Thai

Lưu ý là chúng ta cần phải viết thêm dòng #include để load header file string.h để có thể sử dụng được hàm strlen() vào chuơng trình.

Ví dụ cầm cố thể:

Copy

#include #include int main(void) char str<> = "I Love C/C++"; int len; len = strlen(str); printf("Length of "%s" is %d. ", str, len);//Length of "I Love C/C++" is 12.

Tính độ lâu năm chuỗi tất cả chứa giờ Việt bởi hàm strlen vào C

Trong bài xích Ký tự trong C (character literal) họ đã biết trong C, các ký tự tiếng Việt gồm dấu (ví dụ như ă, ú,đ…) được biểu diễn bởi nhiều hơn 2 mã ký tự, cho nên vì vậy nếu thực hiện hàm strlen() với những ký trường đoản cú này thì họ sẽ nhấn được hiệu quả nhiều hơn số cam kết tự khiến cho chuỗi.

Chuyện này cũng tương tự khi bọn họ sử dụng hàm strlen() với các các ký tự được tạo bởi 2 bite trở lên như hán tự tiếng Trung hoặc giờ đồng hồ Nhật zenkaku.

Điều này tương đối là biệt lập so với các ngôn ngữ khác, ví như Python chẳng hạn, vốn tính độ lâu năm chuỗi chính thông qua số ký tự khiến cho nó, chứ không phụ thuộc vào số mã ký tự tạo cho các ký kết tự trong nó.

Bởi vậy, chúng ta cần chú ý không lầm lẫn độ nhiều năm của chuỗi trong C cùng với số ký kết tự vào chuỗi khi trong chuỗi kia chứa các ký tự được biểu diễn bởi nhiều hơn thế nữa 2 mã cam kết tự.

Xem thêm: Cao Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu ? 2021 Cao Và Cuo Có Phải Chất Điện Li Ko

Ví dụ cầm cố thể:

Copy

#include #include int main(void) // Tính độ lâu năm chuỗi chứa cam kết tự giờ đồng hồ anh char str1<> = "e"; printf("%d ",strlen(str1));//1 // Tính độ dài chuỗi chứa ký kết tự giờ đồng hồ Việt char str2<> = "ê"; printf("%d ",strlen(str2));//2 // Tính độ lâu năm chuỗi chứa cam kết tự giờ Việt bao gồm dấu char str3<> = "ế"; printf("%d ",strlen(str3));//3 // Tính độ nhiều năm chuỗi đựng kanji giờ Nhật char str4<> = "東京"; printf("%d ",strlen(str4));//6

Tổng kết

Trên phía trên Kiyoshi đã lí giải bạn phương pháp tính độ nhiều năm chuỗi trong C bằng hàm strlen() rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, chúng ta hãy thực hành thực tế viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.