Trung Tâm Kỹ Thuật - Cục Tần Số Vô Tuyến Điện

     

                   + Điện thoai: 024.35564.919

actech.edu.vn

                 *  45 trần Hựu - Khu đô thị An Phú - An Khánh - Phường An Phú - tp Thủ Đức - Tp hồ Chí Minh

Trung vai trung phong Kỹ thuật là đơn vị sự nghiệp trực thuộc viên Tần số vô tuyến điện, tất cả chức năng đảm bảo an toàn kỹ thuật và cung ứng các thương mại dịch vụ để ship hàng nhiệm vụ thống trị nhà nước về tần số vô tuyến đường điện.


Chức năng nhiệm vụ:

Xây dựng và trình viên trưởng cục Tần số vô con đường điện kế hoạch cải cách và phát triển dài hạn, trung hạn và hằng năm của Trung tâm; tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt.Nghiên cứu, khuyến cáo các phương án kỹ thuật đo, điều hành và kiểm soát tần số vô đường điện trình viên trưởng viên Tần số vô đường điện phê để mắt và phía dẫn các các đơn vị thuộc viên Tần số vô tuyến đường điện thực hiện.Xây dựng với trình viên trưởng cục Tần số vô tuyến điện phát hành quy định về cai quản lý, sử dụng và bảo vệ thiết bị đo, kiểm soát và điều hành tần số vô con đường điện vận dụng trong phạm vi cục Tần số vô đường điện.Nghiệm đuc rút mặt kỹ thuật so với các lắp thêm kỹ thuật new được đầu tư; phân tích khai thác thử, hướng dẫn khai thác và chuyển giao thiết bị kỹ thuật mới được chi tiêu cho các đơn vị thuộc cục theo cắt cử của cục trưởng cục Tần số vô đường điện.Nghiên cứu, khuyến nghị về mặt kỹ thuật, technology đối với khối hệ thống thiết bị đo, kiểm soát và điều hành tần số vô tuyến đường điện của cục Tần số vô con đường điện.Hiệu chuẩn, bảo dưỡng, sửa chữa khối hệ thống thiết bị đo, kiểm soát tần số vô tuyến đường điện của cục Tần số vô tuyến điện.Nghiên cứu, khuyến nghị các giải pháp, dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động vui chơi của Cục Tần số vô con đường điện và tổ chức triển khai thực hiện sau thời điểm được phê duyệt.Xây dựng và làm chủ cơ sở tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác làm chủ nhà nước của viên Tần số vô tuyến điện.Quản lý về kỹ thuật, quản lý hệ thống, bảo trì thiết bị technology thông tin (CNTT) và hạ tầng chuyên môn tại Trung tâm tài liệu của Cục; quản trị các phần mềm tin học, bảo trì hoạt đụng và update nội dung Cổng thông tin điện tử của Cục; gia hạn hoạt động hệ thống hội nghị trực tuyến, đảm bảo an ninh thông tin cho khối hệ thống CNTT của Cục; tiến hành sửa chữa máy vi tính cho khối ban ngành tham mưu và văn phòng và công sở Cục.Tổ chức cung cấp dịch vụ tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thống trị tần số vô đường điện, tiến trình vệ tinh và an toàn bức xạ vô con đường điện điện theo quy định của pháp luật.Cung cấp cho dịch vụ support trong nghành điện tử, viễn thông, tin học và tần số vô con đường điện.Cung cấp các dịch vụ đo lường, đính đặt, hiệu chuẩn, bảo dưỡng, sửa chữa thay thế thiết bị vô đường điện. Cung ứng các thương mại dịch vụ đo kiểm/thử nghiệm phục vụ cai quản chất lượng chăm ngành theo luật của lao lý và của Bộ thông tin và Truyền thông.Cung cấp các dịch vụ khác trong các lĩnh vực điện tử, viễn thông, tin học phù hợp với chức năng, trách nhiệm của Trung tâm.Tổ chức triển khai cho thuê văn phòng thao tác và cung cấp các dịch vụ ship hàng các cơ quan, đơn vị thuê văn phòng so với phần diện tích được cấp có thẩm quyền giao khiến cho thuê theo luật của pháp luật.Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong những vận động liên quan đến chức năng, trách nhiệm của Trung tâm, chế tạo ra thêm các nguồn kinh phí khác để không ngừng mở rộng phạm vi, đồ sộ hoạt động phù hợp với chức năng, trách nhiệm của Trung tâm.Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức và tín đồ lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ, tư liệu theo pháp luật của quy định và phân công, phân cung cấp của viên Tần số vô con đường điện.Thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi khác bởi vì Cục trưởng viên Tần số vô con đường điện giao.   Trung trung khu Kỹ thuật tất cả con vệt và tài khoản riêng để giao dịch thanh toán theo quy định của pháp luật, tất cả trụ sở chính đặt ở Hà Nội.