Danh mục đào tạo

0989.033.444

Liên kết website

 • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
 • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Khóa học cài đặt và vận hành biến tần

 • khóa học cài đặt và vận hành biến tần ở actech

  Biến tần là thiết bị để điều khiển động cơ xoay chiều bằng phương pháp thay đổi tần số.Dùng để biến đổi nguồn điện với điện áp và tần số không đổi thành nguồn điện với các thông số có thể thay đổi được.

 • Cài đặt, điều khiển, vận hành và khắc phục lỗi của biến tần cua actech

  Biến tần là thiết bị để điều khiển động cơ xoay chiều bằng phương pháp thay đổi tần số.Dùng để biến đổi nguồn điện với điện áp và tần số không đổi thành nguồn điện với các thông số có thể thay đổi được.

 • cài đặt và sử lý sự cố biến tần

  Biến tần là thiết bị để điều khiển động cơ xoay chiều bằng phương pháp thay đổi tần số. Dùng để biến đổi nguồn điện với điện áp và tần số không đổi thành nguồn điện với các thông số có thể thay đổi được.

 • cài đặt và sử lý sự cố biến tần

  Biến tần là thiết bị để điều khiển động cơ xoay chiều bằng phương pháp thay đổi tần số.Dùng để biến đổi nguồn điện với điện áp và tần số không đổi thành nguồn điện với các thông số có thể thay đổi được.