Danh mục đào tạo

0989.033.444

Liên kết website

  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí
  • đào tạo điện tử tự động hóa cơ khí

 

Khóa học lập trình giao diện HMI

  • HMI ACTECH.EDU.VN

     - HMI ( human machine interface): Là từ viết tắt của giao diện giữa người- máy. Một trong những thành phần quan trọng của mạng truyền thông công nghiệp. Nó xử lý dữ liệu, hiện thị quá trình để người vận hành có thể điều khiển các quá trình của hệ thống trong nhà máy xí nghiệp.